«Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat]

«Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat]
«Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat]
Мақоламизнинг шу унвони, ўқувчиларимизнинг ҳайрат ва таажжублариға сабаб бўлса керак. Узимиздағи шул мақолани буюк бир ҳайрат ва таажжуб ичинда ёзиб турибмиз. Масала шу:
«Шўройи ислом» жамиятининг[1] сайлов тўғрисинда «уй эгалари»[2] отли бир рус партияси билан иттифоқ қилғанини барчамиз билиб олдик энди, Машҳур сўзларға қарағанда, шул иттифоқ икки мусулмон, бир рус тартиби ўзаро боғланган. Мунинг маъноси шуки, «Шўройи ислом» ўз рўйхатиға элли(қ) мусулмон ва йигирма беш русни, икки мусулмон бир рус қилиб ёзадир. Сайлов куни «Шўройи ислом» тарафдорлари бўлған мусулмонлар билан «уй эгалари» тарафдорлари бўлған руслар шул шўронинг рўйхатиға тавуш берурлар ва натижада масала 15 галос[3] олинса, 5 тасини русларга бериб, 10 тасини мусулмонлар олурлар.
Тунов куни мутафаккир бир дўстим билан шул тўғриларда гапуриб ўтирған эдим. Дўстим ҳақли бир суратда «Шўройи ислом»нинг шул иттифоқини танқид қилди, дедиким:
Самарқанд сайловиға қушилатурғанлар; мусулмондан (хотунлар ҳисоб эмас) ўнолти минг, жуҳуд икки минг беш юз, рус ўн бир минг беш юз, ҳаммаси ўттиз минг киши бўлур. Шул ўттиз минг кишини етмиш беш галосига тақсим қилсак, ҳар тўрт юз кишига бир галоси тушар. Эмди шуниси ҳам маълумдирки, сайловға қўшилатурған ўн бир минг беш юз руснинг ҳаммаси «уй эгалари» партиясига доҳил эмаслар. Чунки руслар орасинда «уй эгалари» партиясидан бошқа тўрт-беш партия бордур. «Уй эгалари» партияси ғайрат қилса, ўн бир минг беш юз русдан икки мингини ўз тарафига ола билур.
Фараз қилайликки: шўро жамияти шул сайловда ўз тарафиға, ўз рўйхати учун икки минг мусулмон товуши ола билсун. «Уй эгалари» партиясининг ўттиз беш галоси тушар. Энди иттифоқ юзиндан шўро жамиятининг ўзи шул ўттиз беш галосдан ўн икки минг мусулмон товуши олур 24 галосни; «уй эгалари» партиясига икки минг рус товуши учун берур ўн бир галосни!
Ҳолбуки, айри-айри списка бўлғанда «Шўройи ислом» ўн икки минг мусулмон товуши учун 30 галосни ва «уй эгалари» партияси икки минг рус товуши учун беш галосни олур эди. Мана шул ҳисоб юзиндан Шўро жамиятининг шул қилған иттифоқи мусулмон ҳақиға зарарлидир, чунки олти мусулмон галосининг ери русларға ўтган бўлур.
Дўстимнинг бу ҳисобларини эшитгач, ҳайратда қолдим. «Ажабо, Шўро жамияти нечун шуни тушунмайди?» дедим ва чиқиб келдим. Шўро шу масалани тушунмаған бўлса, миллатнинг ўзи тушунсин ва ортуқ қайси нўмир рўйхатға товуш бермак керак эдигини тайин этсун.

(«Ҳуррият», 1917 йил, 5 сентябр, 36-сон)
Қайта нашри: «Ёшлик», 1991, 10-сон, 45-бет (Н. Авазов нашрга тайёрлаган). Сайловларда иштирок этаётган ҳар бир фирқа қатори «Шўройи исломия» ташкилоти ва унинг рус «уй эгалари» фирқаси билан ҳамкорлиги танқид этилган.


↑ Шўройи исломия - 1917 йил 1 апрелда мазкур ташкилотнинг 1 қурултойида таъсис этилган жамият. Собиқ ўнг жадидлар, асосан, шу жамият қурувчилари эдилар. Унииг дастури қурултойда Мунаввар Қори нутқида эълон этилган.

↑ Уй эгалари - Туркистонда мавжуд рус партияларидан бири.

↑ галос - овоз.
Mualifning boshqa asaralari
1 Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat] 374
2 Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat] 372
3 Buxoro ulamosi [Abdurauf Fitrat] 422
4 Buxoro vaziri Nasrullohbey parvonac... [Abdurauf Fitrat] 347
5 Buxoroda inqilob [Abdurauf Fitrat] 348
6 Buxoroning holi [Abdurauf Fitrat] 345
7 Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat] 349
8 Бухоро уламоси [Abdurauf Fitrat] 344
9 Бухорода инқилоб [Abdurauf Fitrat] 362
10 Бухоронинг ҳоли [Abdurauf Fitrat] 339
11 Johilona taassubgʻa misol [Abdurauf Fitrat] 377
12 Жоҳилона таассубға мисол [Abdurauf Fitrat] 348
13 Musulmon sevgisi (hikoyat) [Abdurauf Fitrat] 527
14 Musulmonlar, gʻofil qolmang! [Abdurauf Fitrat] 432
15 Muxtasar Islom tarixi [Abdurauf Fitrat] 732
16 Muxtoriyat [Abdurauf Fitrat] 351
17 Мусулмон севгиси (ҳикоят) [Abdurauf Fitrat] 385
18 Мусулмонлар, ғофил қолманг! [Abdurauf Fitrat] 346
19 Мухтасар Ислом тарихи [Abdurauf Fitrat] 414
20 Мухторият [Abdurauf Fitrat] 379
21 Publitsistik asarlar [Abdurauf Fitrat] 994
22 Публицистик асарлар [Abdurauf Fitrat] 376
23 Siyosiy hollar [Abdurauf Fitrat] 360
24 Сиёсий ҳоллар [Abdurauf Fitrat] 330
25 Turkistonda ruslar [Abdurauf Fitrat] 424
26 Туркистонда руслар [Abdurauf Fitrat] 321
27 Yopishmagan gajjaklar [Abdurauf Fitrat] 877
28 Ёпишмаган гажжаклар [Abdurauf Fitrat] 312
29 Yurt qaygʻusi [Abdurauf Fitrat] 1348
30 Yurt qaygʻusi (ona bilan oʻgʻil) [Abdurauf Fitrat] 456
31 Юрт қайғуси [Abdurauf Fitrat] 369
32 Юрт қайғуси (она билан ўғил) [Abdurauf Fitrat] 335
33 Sharq siyosati [Abdurauf Fitrat] 395
34 «Shoʻroyi islomiya»ning xatosi [Abdurauf Fitrat] 543
35 Шарқ сиёсати [Abdurauf Fitrat] 338
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика