(-buxarskiy -- bars-) hikoyalar (quvnoq uchun
Тун .

Ярим кеча ором йук . Юрагим негадир бехузур . Гох у`нга , гох су`лга узини уриб , худди кафасга тушган куш мисоли кафас сим ту`рларини чангаллагандек куксимга тигларини санчяпти .

Тун зулматин кутармас юрак ,

Гар ботса кун сакрайди фалак .

Куксим тилиб санчар тигини ,

Бу кун ором олмасам керак .
Абдувохид . Д

- Нега бунча жон сараксан ?
Еки тун зулматини сездингми ?
Худди чакалокка ухшайсана . Тун булди дегунча кичкирасан , тупалон киласан . Ташкарига олиб чиксам юпанасан . Уйга кирсам яна томошани бошлайсан .
- Хоп ташкарига чикамиз юр факат сакрама . Шундогам девор суянчигим . Деворда кул изларим купайиб кетди . Оппок деворга канча кул тоза булмасин барибир излар билиниб коляпти . Яхшиям хотимим билмайди . Бу холатимни . Агар билиб колса мендан кам кайгуга ботмайди . Билмагани яхши . Болаларим хам ширин уйкуда .
- Хай -хай узингни бос сал бошим айланди турганимда шунга озгина сабр киласан .

Мана чикдик ховлига энди шовкин килма . Мана хово керакми сенга ?
Хохлаганингча ол .

Чукур чукур нафас олиб юрагимни айтганини килдим . Аранг курсига етиб олдим . Ана энди утирган холда гаплашсак булади .

Худога шкур анча узингни босиб олдинг . Бошим хам айланишдан тухтади .

- Яхшиям оймомо бор дардимни эшитгани . Хар кунги калбимни куз ешларига гувох .
Углимни уйлаб , кизларимни чикариб олсам булди . Кейин юрагимни асрайман унгача ишлашим керак . Ахир катта оила бошлигиман . Бу йили битмаган иморатимни битиришим керак . Хов ана ой нурида хам куриниб турибди . Томи епилмаганидан емгир ювиб кетган хом гиштлари . Канча харакат килмай еткиза олмадим . Энди бу йил томини епиб битиришим керак .
Углимдан кунглим тук укиши яхши уртача . Спортдан аьло . Бокс билан шугулланади . Куплаб совринлари бор . Хаетда уз урнини топиб кетади .

Кизим хам яхшигина пазанда . Кули ширин таерлаган таоми тилингда колади .
Чеварчиликни хам яхшигина узлаштириб олди . Хатто кушни кизларга куйлаклар тикиб беряпти .

Мени мехрибон аелим гузал хаетни гулзоридами еки гам , кайгу даресидами ? Шуни билолмайман .
Касалимни шунча вактдан бери яшириб юраман . Билиб билмасликка оладими еки хакикатдан билмайдими .
Билмагани яхши .

- Ана эшик очилиб аелим чикди . Куркиб кетмасин деб бир -икки йуталгандек булдим .

- Сахарлаб нима килиб утирибсиз ? Деди мени куриб хотиним .
- Уйким кочиб кетди . Тоза хавога чикдим . Дедим .
- Бомдод вакти кириб колди иссик сув таерлаб куйдим . Деди

Секин турдим . Хаммаси яхши . Юрак жойида . Тинч ва осуда .
Юрагимга рахмат айтиб , Худога шкур килиб яна бир кунни карши олишга шайландим .

Абдувохид . Д
- Kutubxona
Tavsiya qilamiz
Loading...
Яндекс.Метрика