simbol!
Спецсимволы для ника соц сетей (•̪●) ٩(●̮̮̃●̃)۶ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ͡๏̯͡๏ ͡๏̮͡๏ (•̪●) ٥̯͡٥ o(ﭢ) o (ﭢ)
Скорпион ............................................................................ .....۩۩۩..........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩....................... ........ .......۩۩۩......۩۩۩۩۩۩۩......۩۩.۩۩۩۩۩................. ........... ........۩۩۩....۩۩.....۩۩۩....۩۩.....۩۩۩..................... ........ ........۩۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩.................. ......... ........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩.................. ......... ........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩.................. ......... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩...........۩۩۩۩................... ....... .............................................۩۩۩......................... .. .............................................۩۩۩۩............۩۩...... .... ............................................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...... ..................................................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩..... ................................................................۩۩........ ..
Стрелец ............................................................................. .....................................۩۩۩۩۩۩۩۩..................... ..... .................................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩........ ....................................................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.. ...... ...........................................................۩۩۩۩۩۩۩.. .... ....................................................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩..... ....................................................۩۩۩۩۩.....۩۩۩. ..... ................................................۩۩۩۩۩......... ۩۩۩۩..... .............................................۩۩۩۩۩............ ۩۩۩۩..... .............۩۩۩........................۩۩۩۩۩............... ۩۩۩۩.... ............۩۩۩۩۩۩................۩۩۩۩۩.................... ۩۩۩۩... ................۩۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩........................ ۩۩۩۩... ...................۩۩۩۩۩.....۩۩۩۩۩...........................۩ ....... .......................۩۩۩۩۩۩۩۩۩................................. ...... .........................۩۩۩۩۩۩...................................... .... .......................۩۩۩۩۩۩۩۩۩................................. ...... ...................۩۩۩۩۩.....۩۩۩۩۩.............................. ...... ................۩۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩۩......................... ....... .............۩۩۩۩۩.................۩۩۩۩۩........................ ...... ..........۩۩۩۩۩.......................۩۩۩......................... ..... ......۩۩۩۩۩........................................................... .... .......۩۩۩............................................................... .. .............................................................................
Телец ............................................................................. ......۩۩۩۩۩................................................. ۩۩۩۩۩..... ..........۩۩۩۩..........................................۩۩۩۩۩.... ...... ..............۩۩۩۩....................................۩۩۩۩........ ..... .................۩۩۩.................................۩۩۩............. .... ...................۩۩۩..............................۩۩۩.............. .... ....................۩۩۩۩.........................۩۩۩................ .... ......................۩۩۩۩...................۩۩۩۩................. ..... ...........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩................. ......... ..........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.................. ......... ......................۩۩۩۩۩.................۩۩۩۩۩............... ...... ...................۩۩۩۩..........................۩۩۩................ .... ..................۩۩۩۩.............................۩۩۩.............. .... .................۩۩۩.................................۩۩۩............. .... ................۩۩۩..................................۩۩۩............. .... ................۩۩۩..................................۩۩۩۩........... .... .................۩۩۩.................................۩۩۩............. .... .................۩۩۩................................۩۩۩.............. .... ...................۩۩۩۩..........................۩۩۩۩............. ..... .....................۩۩۩۩.....................۩۩۩۩................ ..... ........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩............. ........... .............................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...................... ....... .............................................................................
Овен ............................................................................. ..........۩۩۩۩۩۩۩۩.............................۩۩۩۩۩۩۩۩. ......... .......۩۩۩۩.....۩۩۩۩.......................۩۩۩۩....... ۩۩۩۩....... .....۩۩۩............۩۩۩۩..................۩۩۩.............. ۩۩۩...... .....۩۩۩...............۩۩۩۩.............۩۩۩................ ۩۩۩...... .....۩۩۩.................۩۩۩...........۩۩۩................. ۩۩۩...... .....۩۩۩..................۩۩۩.........۩۩۩.................. ۩۩۩...... .......۩۩۩.................۩۩۩.......۩۩۩..................۩۩۩ ....... ........۩۩۩..................۩۩......۩۩۩..................۩۩.... ...... ...............................۩۩۩....۩۩۩............................ .... .................................۩۩...۩۩................................ .. .................................۩۩...۩۩................................ .. .................................۩۩..۩۩................................. .. ..................................۩۩۩۩۩............................... .... ...................................۩۩۩۩................................. .. ...................................۩۩۩۩................................. .. ...................................۩۩۩................................... .. ...................................۩۩۩................................... .. ...................................۩۩۩................................... .. ...................................۩۩۩................................... .. .............................................................................
Весы ............................................................................. .............................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...................... ....... ........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩................ ......... .....................۩۩۩۩۩.................۩۩۩۩۩................ ...... ...................۩۩۩۩........................۩۩۩۩............... ..... ..................۩۩۩۩...........................۩۩۩۩............. ..... .................۩۩۩۩.............................۩۩۩۩............ ..... .................۩۩۩۩.............................۩۩۩۩............ ..... ...................۩۩۩............................۩۩۩................ .... .....................۩۩۩۩.....................۩۩۩۩................ ..... .....۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩............... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩..... .....۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.............. ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ..... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩۩۩۩۩...... ..... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩۩۩۩۩...... .............................................................................
Лев ............................................................................. ....................................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.................. ...... ..............................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩....... ........... ..........................۩۩۩۩۩....................۩۩۩۩۩........ ...... ........................۩۩۩۩...........................۩۩۩۩....... ..... .......................۩۩۩۩..............................۩۩۩۩..... ..... ......................۩۩۩۩................................۩۩۩۩.... ..... ......................۩۩۩۩................................۩۩۩۩.... ..... .......................۩۩۩۩...............................۩۩۩۩.... ..... ........................۩۩۩................................۩۩۩۩..... .... ..........................۩۩۩............................۩۩۩۩....... .... ..................۩۩۩۩.۩۩۩۩.........................۩۩۩۩..... ....... ............۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩......................۩۩۩۩... ........... .........۩۩۩...............۩۩۩۩...................۩۩۩۩........ ....... .......۩۩۩...................۩۩۩.................۩۩۩۩........... ...... .......۩۩......................۩۩۩..............۩۩۩۩............. ...... ......۩۩۩......................۩۩۩............۩۩۩۩.............. ...... .......۩۩......................۩۩۩...........۩۩۩۩................ ...... ........۩۩....................۩۩۩..........۩۩۩۩.................. ...... ..........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.............۩۩۩.................. ....... .............۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...............۩۩۩۩................ ......... .............................................۩۩۩......................... .. ............................................۩۩۩۩........................ .. .............................................۩۩۩..................۩..... .. ..............................................۩۩۩۩۩........۩۩۩۩۩ ...... .................................................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.. ....... .............................................................................
Дева ............................................................................ .....۩۩۩..........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩........۩۩۩۩۩... .......... .......۩۩۩......۩۩۩۩۩۩۩......۩۩.۩۩۩۩۩... ۩۩۩۩۩۩۩........... ........۩۩۩....۩۩.....۩۩۩....۩۩.....۩۩۩...۩۩......۩۩۩ .......... ........۩۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩۩۩......... ۩۩۩......... ........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩........... ۩۩۩........ ........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩.........۩۩۩۩۩.......... ۩۩۩......... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩............۩۩۩. ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩............۩۩۩. ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩..........۩۩۩... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.........۩۩۩.... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩........۩۩۩..... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩......۩۩۩....... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩....۩۩۩......... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩.۩۩۩............ ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩۩............... ........ ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩.................. ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩........۩۩۩۩۩.................... ....... ........۩۩۩۩...........۩۩۩۩....۩۩۩۩۩۩۩................... ........ .....................................۩۩۩................................. . .......................................۩۩۩۩۩۩........۩۩۩۩....... ..... ..........................................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩....... ...... ..................................................۩۩۩۩۩............... .. ............................................................................
Козерог ............................................................................. ...۩۩۩۩۩۩................۩۩۩۩۩................................ ....... .....۩۩۩۩۩۩............۩۩۩..۩۩۩.............................. ....... ............۩۩۩.........۩۩۩....۩۩۩............................... ...... ..............۩۩۩.....۩۩۩.......۩۩۩.............................. ...... ..............۩۩۩...۩۩۩.........۩۩۩.............................. ...... ...............۩۩۩..۩۩...........۩۩۩.............................. ..... ...............۩۩۩۩۩۩............۩۩۩............................. ...... ................۩۩۩۩۩.............۩۩۩............................. ..... .................۩۩۩۩..............۩۩۩..........۩۩۩۩۩۩۩... ......... .................۩۩۩................۩۩۩..... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩........ .................۩۩۩.................۩۩۩..۩۩۩.............. ۩۩۩...... .................۩۩۩..................۩۩۩۩۩۩................. ۩۩۩.... ..........................................۩۩۩.....................۩۩.. .... ..........................................۩۩۩....................۩۩۩. .... ........................................۩۩۩۩۩۩۩............۩۩۩.. ...... .......................................۩۩۩۩...۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.. ......... ......................................۩۩۩................................ .. ..................................۩۩۩۩۩............................... .... ........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩................................ ...... .............................................................................
Водолей ............................................................................. ..... ......................۩.....................۩.....................۩۩.... ....... .................۩۩۩۩۩..............۩۩۩۩۩.............. ۩۩۩۩۩.......... ............۩۩۩۩۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩۩۩۩۩۩....... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩........ .......۩۩۩۩۩.......۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩......۩۩۩۩۩۩۩۩۩. ......۩۩۩۩..... ..۩۩۩۩۩..............۩۩۩۩۩۩............۩۩۩۩۩۩......... ...۩۩۩۩۩... ...۩۩...................۩۩....................۩۩................... ۩۩۩۩... ............................................................................. .... ............................................................................. .... ............................................................................. .... ............................................................................. .... ...................۩۩۩۩................۩۩۩۩................ ۩۩۩۩......... ..............۩۩۩۩۩۩۩...........۩۩۩۩۩۩۩........... ۩۩۩۩۩۩۩........ .........۩۩۩۩۩۩...۩۩۩.....۩۩۩۩۩....۩۩۩.....۩۩۩۩۩ ....۩۩۩....... ....۩۩۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩۩۩..........۩۩۩۩۩۩۩...... .....۩۩۩..... .۩۩۩۩۩................۩۩۩.................۩۩۩۩............... .۩۩۩۩... ............................................................................. ....
Рыбы ............................................................................. .....۩۩۩۩....................................................۩۩۩۩. ..... ......۩۩۩۩۩۩............................................۩۩۩۩۩. ....... ..........۩۩۩۩۩.......................................۩۩۩۩۩..... ...... ............۩۩۩۩۩...................................۩۩۩۩۩....... ...... ..............۩۩۩۩۩...............................۩۩۩۩۩......... ...... ................۩۩۩۩۩...........................۩۩۩۩۩........... ...... .................۩۩۩۩۩.........................۩۩۩۩۩............ ...... ...................۩۩۩۩۩.....................۩۩۩۩۩.............. ...... ....................۩۩۩۩۩....................۩۩۩۩................ ...... .....................۩۩۩۩۩.................۩۩۩۩۩................ ...... ......................۩۩۩۩..................۩۩۩۩.................. ..... ......................۩۩۩۩۩................۩۩۩۩.................. ...... ..... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩۩۩۩۩...... .....................۩۩۩۩۩۩..............۩۩۩۩۩................ ....... ......................۩۩۩۩..................۩۩۩۩.................. ..... ......................۩۩۩۩..................۩۩۩۩.................. ..... .....................۩۩۩۩۩.................۩۩۩۩۩................ ...... .....................۩۩۩۩.....................۩۩۩۩................ ..... ...................۩۩۩۩۩.....................۩۩۩۩۩.............. ...... ..................۩۩۩۩۩........................۩۩۩۩.............. ...... .................۩۩۩۩............................۩۩۩۩............. ..... ...............۩۩۩۩۩..............................۩۩۩۩........... ...... .............۩۩۩۩۩..................................۩۩۩۩......... ...... ..........۩۩۩۩۩......................................۩۩۩۩۩...... ...... ........۩۩۩۩۩..........................................۩۩۩۩۩.... ...... .....۩۩۩۩۩.................................................۩۩۩۩.. ......
Рак ............................................................................. .................................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩..................... ...... ..................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩............. .............۩۩۩۩۩۩۩۩۩........................ ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.... ........۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩....................................... ۩۩۩۩۩۩.. ......۩۩۩.............۩۩۩............................................ .... ....۩۩۩.................۩۩۩.......................................... .... ...۩۩.....................۩۩.........................۩۩۩۩۩....... ...... ...۩۩.....................۩۩.................... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩....... ...۩۩۩...................۩۩..................۩۩۩............. ۩۩۩..... .....۩۩۩..............۩۩۩.................۩۩.................... ۩۩.... ........۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩..................۩۩..................... ..۩۩.. ..............۩۩۩۩.........................۩۩...................... ۩۩.. ...............................................۩۩...................۩۩.. .. .................................................۩۩۩............۩۩۩.. .... ...۩۩۩۩۩........................................ ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩........ .....۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩.......................۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ............. .............۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩...... ............... ...........................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩........................... ...... .............................................................................
Близнецы ............................................................................. .......۩..............................................................۩... .. ....... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩۩۩۩۩۩.... .............. ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩......... .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... ......................۩۩۩.......................۩۩۩۩................ .... .....................۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩....... ............. ....... ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ ۩۩۩۩۩۩۩۩.... .......۩۩۩۩.................................................... ۩۩۩۩.... .............................................................................
Ангелочек _________________________$$$$$$$__________ _____$$____ ________________________$$$$$$$$$$_______ ____$$$$$___ ________________________$$$$$$$$$$$______ __$$$$$$$$__ _________________________$$$$$$$$$$$$___ _$$$$$$$$$___ __________________________$$$$$$$$$$$__$ $$$$$$$$$$$__ _____________________________$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$___ ___________________________$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$___ _________________________$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$_____ ________________$$$______$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$_______ ______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$ $$$$$$_________ _____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$ $$$$___________ ___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$__ _$$$$___________ __________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$___ _$$$_________ _________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$_ __$$$________ _______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_________ ______$$$_________________$$$$$$$$$$$$_ ___$$$$$$_____ __$$$$$$___________________$$$$$$$$$$__ ______________ ___________________________ _____________
100 поцелуев _________$$$$$______$$$$$$$$________$$$ $$$$$ ________$$$$$$_____$$$$$$$$$$_____ $$$ $$$$$$$ _______$$$$$$$____$$$$____$$$$___ $$$$ ____$$$$ ______$$$_$$$$___$$$$______$$$$__$$$$_ _____$$$$ __________$$$$___$$$$______$$$$__$$$$__ ____$$$$ __________$$$$___$$$$______$$$$__$$$$__ ____$$$$ __________$$$$___$$$$______$$$$__$$$$__ ____$$$$ __________$$$$____$$$$____$$$$____$$$$_ ___$$$$ ________$$$$$$$$___$$$$$$$$$$______$$ $$$$$$$$ ________$$$$$$$$____$$$$$$$$_______ $$ $$$$$$ _§$§$§____§$§_____§$§____§$§$§$__§$__ §$_§$___§$_§$___§$ §$___§$__§$_§$___§$_§$___§$__3$__§$_§ $__§$__§$§__§$_§$ §$______§$___§$_§$___§$__§$__§$__§$§__ __§$_§_§$___§$§ §$___§$_§$___§$_§$§$§$§_§$§$§$§$_§$ _§$__§$§__§$__§$_§$ _§$§$§__§$___§$_§$___§$_§$____§$_§$__ §$_§$___§$_§$___§$ §$§§$§__§$§$§__§$___§$___§$§$§___§$ §__§$___§$_§$§$$_§$§$§ §$__§$_§$___§$_§$___§$___§$____§$___§$ ___§$___§$____§$__§$ §$__§$_§$___§$_§$___§$___§$§$__§$___§ $__§$§___§$§$__§$$§$ §$__§$_§$___§$_§$___§$___§$____§$___§$ __§$____§$____§$__$§ §$__§$__§$§$§__§$§$§$§$§_§$§$§_§$__ _§$_§$_____§$§$§_§$§$§ __________________________ _________________
Для тебя! ............_/|_ ............>,"< ......................._/|_ ......................>,"< ......._/|_ ......>,"< ._/|_ >,"< Для тебя! ._/|_ >,"< ........._/|_ ........>,"< ................._/|_ ................>,"< __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$ __$_____________________________$_____$ __$_____$$$$$$$_____$$$$$$$_____$_____ $ __$___$$_________ __________$$___$_____$___ $$____$$ __$_______$$$$$$___$$$$$$_______$_____$ __$_$__$$__$$ __$______$______$_$______$______$_____$__$ _$$$___$_ _ __$_____$___$$$__$___$$$__$_____$_____$_ _$________$_$ __$_____$___$$$__$___$$$__$_____$_____$_ __$_________$ __$______$______$_$______$ ______$_____$___ $_______$$ __$_______$$$$$$$__$$$$$$_______$_____$ ___$__$$$$ __$___________$$__$_____________$_____$__$ __$ __$__________$ ____$_____________$_____$_$_ _$ __$____$$$$___$$$$______$$$$____$___$$ $$__$ _$$________$$_________$$________$________$ _$$__________$$$$$$ $$$__________$___$$$ $$ $_$$_________$__$_$__$__________$_____$ $_$$_________$$$$_$$$$__________$_____$ $_$$____________________________$_ ___$$ $__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$ $__$_______$____$__$____$_______$_$$$$$ _$_$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_ $$$$$ _$_$$_$$$_ $$$__$____$__$$$$_$$$_$_$$ $$ _$_$$_$$$_$$$__$____$__$$$$_$$$_$_$$ _$_$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$_______$___$______$___$ ______ _______$___$______$___$ _____________$$$$$______$$$$$ _____________$$$$$______$$$$$ _____________$___$______$___$ ____________$$$$$$____ _$$$$$$$ _________$$$$$$$$$____$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$ _______________
Знак ^^^^^^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^####^^^^^## ^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^#### ^^^^^####^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^####^^^^^###### ^^^^^^^^^, ^^^^^^^####^^^^^## ######^^^^^^^^, ^^^^^^#### ^^^^^####^^####^^^^^^^, ^^^^^####^^^^^####^^^^#### ^^^^^^, ^^^^####^^^^^#### ^^^^^^####^^^^^, ^^^#### ^^^^^####^^^^^^^^####^^^^, ^^####^^^^^####^^^^^^^^^^## ##^^^, ^####^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^####^^, ######## #######################^, ######################### #######, ^^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^#### ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,Happy New Year … … … … … … .$ $ … … … … … $…$ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ $$$$$$$$$$$$$$$… … $…$…$…$…$ $$$$$$$$$$$$$$… … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$… … … … … … …$ $$$$$$$$$$$$… Merry… … …$ $$$$$$$$$$$… Christmas!…$ $$$$$$$$$$… And a… … …$ $$$$$$$$$$$… Happy… …… $ $$$$$$$$$$$$… new Year! …$ $$$$$$$$$$$$$… … … 2013 ……$ $$$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$$$… … $…$…$…$… $ $$$$$…$… … … … … $ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ С днем рождения! -----------------()---()—()—()—() -----------------||---||—||—||—|| --------------{*~*~*~*~*~*~*} ---------@@@@@@@@@@@@@@ --------{~*~*~*~*~*~*~*~*~*~} ---@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ ---{~*~*~*~*~HAPPY~*~*~*~*~*~} ---{~*~*~*~~BIRTH DAY! ~~*~~*~*} ---{~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~*~*~} ---@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ --------------------)---------( ------------_____,-----------,____ -----------/_________________\ Новогоднее сердце ______Happy New year_______Happy New year 2 ____Happy New year 2008___Happy New year 2008 ___Happy New year 2008...Happy New _______Happ __Happy New year 2008...Happy New _ ________Happ _Happy New year 2008...Happy New year_______Happ _Happy New year 2008...Happy New year 200______H Happy New year 2008...Happy New year 2008...__Hap Happy New year 2008...Happy New year 2008...Hap_H Happy New year 2008...Happy New year 2008...Happy Happy New year 2008...Happy New year 2008...Happy _Happy New year 2008...Happy New year 2008...Hap __Happy New year 2008...Happy New year 2008...H ____Happy New year 2008...Happy New year 2008. ______Happy New year 2008...Happy New year _________Happy New year 2008...Happy New ____________Happy New year 2008...Hap ______________Happy New year 2008. _________________Happy New yea ___________________Happy New _____________________Happy ______________________Happ С новым годом ! $$$$$$___$$__$$____$$$____$$$$$$___$$ ______$$__$$$___$$$ $$_______$$__$$___$$_$$___$$___$$__$$__ ____$$__$$_$_$_$$ $$_______$$$$$$__$$___$$__$$$$$$___$$ $$$$__$$__$$__$__$$ $$_______$$__$$___$$_$$___$$___$$__$$__ _$$_$$__$$_____$$ $$$$$$___$$__$$____$$$____$$$$$$___$$ $$$$__$$__$$_____$$ --ЖЕЛАЮ ВСЕМ-ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ,ОТЛИЧНЫХ ДРУЗЕЙ-- __________$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$__$$$ $$$________________ ______________$$__$$__$$__$$__$$__$$__$$ ________________ __________$$$$$$__$$__$$__$$__$$__$$$$ $$________________ __________$$______$$__$$__$$__$$______$$ ________________ __________$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$__$$$ $$$________________ ------------------МНОГО ДЕНЕГ,ОГРОМНОЙ ЛЮБВИ--------------------- $$$$$$___$$$_______$$$____$$$___$$$___ $$$__$$__$$__$$___ $$______$$_$$____$$_$$___$$_$$__$$_$_$ _$$__$$__$$__$$___ $$_____$$___$$__$$__$$__$$___$$_$$__$_ _$$__$$__$$__$$___ $$______$$_$$__$$$$$$$$__$$_$$__$$___ __$$_______________ $$_______$$$___$$____$$___$$$___$$_____ $$__$$__$$__$$___ _____________________________________________ ___________ Инь Янь _______________________9999999999999_ _______________________ __________________ 99997777779999999999999________ ___________ ______________ 99977777777777799999999999999 99_______________ ___________ 99777777777777777777999999999 99999999____________ ________ 99777777777777777777777799999 99999999999999_________ _______ 99777777777999977777777777999 9999999999999999________ ______ 99777777777999999777777777779 999999999999999999_______ _____ 99777777777779999777777777777 99999999999999999999______ ____ 99777777777777777777777777777 7999999999999999999999_____ ____ 99777777777777777777777777779 9999999999999999999999_____ ___ 99777777777777777777777777799 999999999999999999999999____ ___ 99777777777777777777777779999 999999999999999999999999____ ___ 99777777777777777777777999999 999999999999999999999999____ ___ 99777777777777777777779999999 999999999999999999999999____ ____ 99777777777777777777999999999 9999999999999999999999_____ ____ 99777777777777777779999999999 9999999999999999999999_____ _____ 99777777777777777999999999999 99999999999999999999______ ______ 99777777777777779999999999999 977779999999999999_______ _______ 99777777777777779999999999997 7777799999999999________ ________ 99777777777777779999999999997 77799999999999_________ ___________ 99777777777777999999999999999 99999999____________ ______________ 99977777777779999999999999999 99_______________ __________________ 99997777777999999999999________ ___________ _______________________9999999999999_ _______________________ Happy New Year ! $$___$$_____$$_____$$$$$$____$$$$$$__$ $$$___$$$$__ $$___$$____$$$$____$$____$___$$____$__$ $$___$$$___ $$$$$$$___$$__$$___$$$$$$____$$$$$$_ ___$$$$$$$____ $$___$$__$$$$$$$$__$$________$$________ __$$$______ $$___$$_$$$____$$$_$$________$$_________ _$$$______ $$____$$__$$$$$$_$$_________$$__ $$$___$$__$$______$$____$____$$___ $$_$__$$__$$$$$$___$$___$_$___$$____ $$__$_$$__$$________$$_$___$_$$_____ $$___$$$__$$$$$$______$_____$_______ $$$$___$$$$_$$$$$$_____$$_____$$$$$$ _____$$_ _$$$___$$$__$$________$$$$____$$____$__ _$$$$ __$$$$$$$___$$$$$$___$$__$$___$$$$$$ _____$$_ ____$$$_____$$______$$$$$$$$__$$___$$_ ______ ____$$$_____$$$$$$_$$$____$$$_$$____$$ ___$$_ Серп и молот 00000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 000000000000000000000__ 00000000000000000000000000000 000000 0000000000000000000000___ 00000000000000000000000000000 0000 0000000000000000000000000_____ 0000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 _____000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 000_____000000000000000000000 00000000000000000000000000000 00000_____0000000000000000000 00000000000000__________ 000000000000_____ 00000000000000000 000000000000___________ 000000000000000_____ 000000000000000 0000000000___________ 0000000000000000000____ 00000000000000 000000000__________ 0000000000000000000000_____ 000000000000 0000000___________ 000000000000000000000000_____ 00000000000 00000___________00__ 00000000000000000000000_____ 0000000000 0000___________0_____ 00000000000000000000000_____ 000000000 000000_______0000______ 0000000000000000000000____ 000000000 0000000____00000000______ 00000000000000000000_____ 00000000 000000000000000000000______ 000000000000000000_____ 00000000 0000000000000000000000______ 00000000000000000_____00000000 000000000000000000000000______ 000000000000000_____00000000 00000000000000000000000000____ __0000000000000_____00000000 000000000000000000000000000__ _____00000000000_____00000000 00000000000000000000000000000 ______000000000_____000000000 00000000000000000000000000000 00______000000______000000000 000000000000000000__ 0000000000000______000______ 0000000000 0000000000000000______ 000000000000_____________ 00000000000 000000000000000_________ 000000000000__00______ 000000000000 0000000000000_____0_________ 00000000________00000000000000 00000000000____000000______________ _______00_0000000000000 00000000______0000000000__________ ______0_______0000000000 0000000______00000000000000000_ ___00000000______0000000000 0000000_____ 00000000000000000000000000000 000___00000000000 00000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 С новым годом __$$$$_____________________________________ _$___$_____________________________________ $__________________________________________ $__________________________________________ $__________________________________________ $__________________________________________ _$___$_____________________________________ __$$$______________________________________ $$$_$$$___$$$___$$$$$__$$$___$$$_$$$ ___$$$ _$___$___$___$___$___$__$_____$___$$___$ $_ _$___$__$_____$__$___$__$_____$___$$___$ $_ _$$$$$__$_____$__$$$$___$$$$__$___$_$_ $_$_ _$___$__$_____$__$___$__$___$_$___$_$_$_ $_ _$___$__$_____$__$___$__$___$_$___$_$_$_ $_ _$___$___$___$___$___$__$___$_$___$__$__ $_ $$$_$$$___$$$___$$$$$__$$$$$_$$$_$$ $_$_$$$ $$$$$$__$$$____$$$$$$___$$$___$$$___ $$$__$ _$___$_$___$____$__$___$___$___$$___$$__ _$ _$____$_____$___$__$__$_____$__$$___$$___ $ _$____$_____$___$__$__$_____$__$_$_$_$___ $ _$____$_____$___$__$__$_____$__$_$_$_$___ $ _$____$_____$__$___$__$_____$__$_$_$_$___ $ _$_____$___$___$___$___$___$___$__$__$___ _ $$$_____$$$___$$$$$$$___$$$___$$$_$_$ $$__$
Рисунки символами _____________________________$$$ ___________________________$$$$$$$ _____________________________$$$ ___________________________$$$$$$$ _________________________$$$_$$$_$$$ ____________________$$$$$$__$_$_$__$$$$$ $ __________________$$$$____$$__$__$$____$$ $$ _________________$$$____$$$___$___$$$____ $$$ ________________$$$____$$$___$$$____$$$_ __$$$ ________________$$$___$$_____$$$_____$$__ _$$$ ________________$$$__$$$____$$$$$____$$$ __$$$ ________________$$$__$$$____$$$$$____$$$ __$$$ _________________$$$__$$$____$$$____$$$_ _$$$ __________________$$____$$____$_____$$___$ $ ___________________$$____$$___$____$$___$$ ____________________$$____$$__$___$$___$$ _____________________$$____$__$___$___$$ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$ $ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$ $ $$$$$$$$__$$$___$$$__$$$$$$$___$$$$ $$$__$$$___$$$$$ $$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$__$$$$ $$$$__$$$__$$$_$$$ $$$___$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$_____ __$$$_$$$___$$$ $$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$____$$$$ $$$__$$$_$$$$$$$$$ $$$$$$$$__$$$___$$$__$$$$$$$$___$$$ $$$$_$$$_$$$$$$$$$ $$$__$$$__$$$___$$$_______$$$_______$$ $_$$$_$$$___$$$ $$$___$$$_$$$___$$$_______$$$_______$$ $_$$$_$$$___$$$ $$$___$$$__$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$ $$$$$_$$$_$$$___$$$ $$$___$$$__$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$ $$$__$$$_$$$___$$$ Новый 2009 - въюга ╔══╦══╦══╦══╗*´¨) ╚═╗║╔╗║╔╗║╔╗║¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ╔═╝║║║║║║║╚╣║(¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸ (`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) ║╔═╣║║║║║║ ║║ С НОВЫМ ГОДОМ!!! =)) ║╚═╣╚╝║╚╝║═╝║(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸) ╚══╩══╩══╩══╝¸.•´©_ (¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) Череп __________uu$$$$$$$-$$$$$$$$$$uu____ ____-__ _________u$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$u___ ____-__ ________u$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$u_ _____-__ _______u$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$ u_____-__ _______u$$$$$$$$$$$-$$$$$$$$$$$$$$ u_____-__ _______u$$$$$$"___"-$$$"___"$$$$$$u__ ___-___ _______"$$$$"______-u$u_______$$$$"_____ -___ ________$$$u_______-u$u_______u$$$______ -__ ________$$$u______u-$$$u______u$$$_____ _-__ _________"$$$$uu$$$-___$$$uu$$$$"____ ___-__ __________"$$$$$$$"-___"$$$$$$$"_______ _-__ ____________u$$$$$$-$u$$$$$$$u________ __-__ _____________u$"$"$-"$"$"$"$u___________ -___ __uuu________$$u$_$-_$_$_$u$$_______ uuu_-_ _u$$$$________$$$$$-u$u$u$$$_______u $$$$-_ __$$$$$uu______"$$$-$$$$$$"_____uu$$ $$$$-__ u$$$$$$$$$$$uu____"-""""____uuuu$$ $$$$$$-$$ $$$$"""$$$$$$$$$$uu-u___uu$$$$$$$ $$"""$$-$" _"""______""$$$$$$$-$$$$uu_""$"""_ ___________uuuu_""$-$$$$$$$$$uuu_____ ___-___ __u$$$uuu$$$$$$$$$u-u_""$$$$$$$$$ $$uuu$$-$__ __$$$$$$$$$$""""___-________""$$$$$$$ $$$-$"__ ___"$$$$$"_________-_____________""$$$$ "-"__ Новогодняя ёлка      _/\_      >._<      /`.`.      '.' o.\      (.() @.'.      -'..*_.-'-;      '.0.Q () `-.     /.@ o * . )     `-...-""- '-~'`     _.'` Q.* 0@`-.     '. o  * '-.    /.@ ___.~-' ()`\     .( () * Q'.__Q *.'    '-.-' `--._ @  ``-.    _.-' @  -'~'- @ `-.    '.. * -' o  0 `)   / 0.-~-._ 0 * _.~-.*.'    '._ () '-.____.-'Q '-.   ;--'.Q *  *  o  @.'-.   -'.* '.___ ~ -  0 () Q '.  /.@ o *   _.''~.._____.--'`-.  '-..._Q  0  () @  * @`;_**   ':...`'c___c....___.-~..Q..o..=..=. ´¸. ´¸ ´¸.  ´¸. ´¸ ´¸. ´ ¸. ´¸ ´¸. ´¸. С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!
Tavsiya qilamiz
Loading...
Яндекс.Метрика