Tug'ilgan sanadan odamlar xarakterini bilib oling!
Quyidagi
sanalarda tug`ilgan bo`lsangiz: 1.
Bu kuni tug`ilganlarning xotirasi
pastroq bo`lib, ayrim voqealarni
unutib qo`yadi. Turmush
qurishda doimo baxti
yurishavermaydi. Agar turmush
o`rog`i mahkam turmasa uyi
buzilib ketsa ham parvo qilmaydi.
2. Bu kuni tug`ilganlar ko`ngliga
yaqin odami bilan ruhan
yaqinlashishga moyil bo`ladi.
Sevgiga aql bilan yondoshadilar.
O`ziga ruhan yaqinlar bilan
turmush qurishni xohlaydilar. 3.
Bu kun tug`ilganlar o`zlarining
shiddatkorliklari bilan ajralib
turadilar. Ko`ngilxushlik jonu-dili.
Nafsni qondirmaguncha
tinchimaydilar. Doimo o`zlarini
boshqalardan bir pog`ona ustun
qo`yadilar. 4. Bu kun tug`ilganlar
boshqalar bilan munosabatda
qiynalishadi, shuningdek ular
bilan ham oldi- berdi qilish qiyin.
Intim munosabatda juda sust.
Tushkunlikka beriluvchan, o`ziga
sodiq odamni qo`llab turishga
doim muhtoj va qizg`anchiq
bo`lishadi. Unaqalar bilan
yashash uchun sabr-bardoshli
bo`lish kerak. 5. Shu kuni
tug`ilganlar pulni juda yaxshi
ko`rishadi. O`zlariga bino
qo`ygan bo`ladilar. O`zlariga
uncha qaramasalarda, pul topib
boyish payida bo`ladilar. 6. Bu
kunda tug`ilganlar hissiyotli,
xayolparast, o`z e`tiqodlariga
sodiq bo`ladilar. ko`pincha o`z
hissiyotlari uyg`unlashtirib
yuboradilar. 7. Shu kuni
tug`ilganlar bilan ehtiyotkorroq
bo`lish zarur. Chunki ularning
fikri tez-tez o`zgarib turadi. Bir
joyda turolmaydilar, doim yaxshi
sherik axtarib yuradilar, shuning
uchun ham ikkinchi bor
yostiqdoshlarini almashtirishga
to`g`ri keladi. 8. Bu kunda
tug`ilganlar hissiyotli, o`z
do`stlariga sodiq bo`ladilar. Lekin
ularni ko`pincha eng ishonganlari
ham "sotadi". Ularni tushunish va
sevish murakkab bo`lib, agar ular
sevsalar qattiq sevadilar. 9. Bu
odamlar hohishni bayon qilishga
ojiz bo`ladilar. To`qqizinchida
tug`ilganlar kamdan-kam sevib
qoladilar, ammo sevsalar bir
umrga vafodor bo`ladilar. Ular bir
marta xato qiladilar. O`zlariga
mos kishjilar bilan tez kirishib
ketadilar. 10. Bu kun juda yaxshi
va baxtli kun. Shu kuni
tug`ilganlar ham o`ziga
o`xshagan qobiliyatli sherik
izlaydilar. Ular bilan kelishish
oson. 11. Bu kuni
tug`ilganlarning ko`ngli ochiq va
sadoqatli bo`ladilar. Sotqinlik va
mag`lubiyatni ko`tara olmaydilar.
Ular mustaqillikka intiladilar, lekin
mustaqil yashashga qodir
emaslar. Ularning hayoti doimo
kurashdan iborat. 12. Ular bilan
yashash oson, ko`ngli ochiq,
o`zlariga o`xshaganlarni izlab
yuradilar, yumshoq xarakterli,
ularga qattiq gapirib ish bitkazib
bo`lmaydi. Ularga muhabbat
bilan yumshoq so`zlar muomila
qilib ko`p narsaga erishish
mumkin. 13. Ular hissiyotida
qiyinchiliklar bor. Bunaqa
odamlar ichki tomondan doimo
birortasini qo`llashga muhtoj.
Ular bilan doim birga yashash
juda qiyin. 14. Bu kun
tug`ilganlarga sherik bo`lish
uchun boy odam bo`lish kerak.
Munosabati sovuq. Ularni sevib
qolish ham mushkul, lekin o`ziga
tortadigan ohangrabosi bor. 15.
Oyning 15-da tug`ilganlar
xayolparast, sal narsaga lovullab
yonadi, shuncha tez "o`chadi".
Yaxshi ta`minlangan puldor
odamlar bilan tez chiqishib
ketadi. Agar uni yostiqdoshi
tushunsa oilasi mustahkam
bo`ladi. 16. Bu kun tug`ilganlar
kimgadir qattiq bog`lanib qolish
xususiyatiga ega. Lekin ko`p
kishi bilan ko`proq bo`lish ham
joniga tegadi. Turmushni turli
tomonlarini totib ko`rishga
ishqiboz. Ishqiy munosabatda
ehtirosga ega lekin ko`ngli bo`sh.
17. Hissiyoti kayfiyatiga qarab
o`zgarib turadi. Agar sherigi
pand bersa, aloqani butunlay
uzadi. Turmushi kamdan-kam
buziladi. 18. Juda ehtirosli
bo`lsalarda, o`zlaridagi moyillikni
aytishga uyaladi. Buning uchun
o`zlarini koyib yuradilar.
Yumshoq momilali, juda kam
janjallashadi. 19. Bu kuni
tug`ilganlar "o`zimniki to`g`ri"
deydigan, churt kesar, boshqalar
uning uchun xizmat qilishni
xohlaydigan fe`lga ega. Biror
masalani ko`pchilik bilan hal
etishni istamaydi, yolg`iz o`zi hal
qilishni xohlaydi. 20. Bu kuni
tug`ilganlar ruhlar dunyosi bilan
yashaydi. Shuning uchun ham
sevgan kishisi shunday bo`lishini
xohlaydi. 21. Bu kuni tug`ilganlar
ham ruhan yaqinlikka moyil
bo`ladi. Ular juda beriluvchan
bol`ishadi. 22. Bu kuni
tug`ilganlarning hissiyotlari
kuchli emas. Agar sevib qolsalar
bir umr vafodor bo`ladilar.
Qizg`anchiq, ko`ngli yarim
kishilar. Arazchan, ularni doim
qo`llab turishi kerak. 23.
Sherigiga o`z tazyiqini
o`tkazishni yoqtiradigan, ehtirosli
va unga bo`ysunuvchan sherik
topmoqchi. Agar shunday sherik
topsa turmushi yaxshi bo`ladi.
24. Jismonan zaif, orzular
dunyosida yashaydi. Ehtiros
bilan sevadi, har xil ish bajarishni
yaxshi ko`radi. 25. Shu kuni
tug`ilganlar ko`proq moddiy
tomondan ta`minlangan odamlar
bilan birga birga bo`lishni
yoqtiradilar. 26. Juda sezgir
bo`ladilar, ruhan yaqinlikka
muhtoj, sevgan kishilari uchun
qurbon bo`lishga ham tayyor
ko`ngilchangligiidan foydalanib
turishadi. Lekin qat`iyatli. 27.
O`zgaruvchan, pulga yoki
narsaga o`ch bo`lganligi uchun
ham og`machi, o`ziga
o`xshaganlarni
Tavsiya qilamiz
Loading...
Яндекс.Метрика