p oap (aa oa.capoap yy)
*#06# - Teeo IMEI ypcaa ( IMEI o 15-a paaa opa y xap p eeo yy apopaacp , ea y paaap aa c eeoa e) y o eeo opoacaxa y epa.
*#92702689# cepc ea p [*#war0anty#] (series 60 ap yy ac)
Me:
1.Aapa cep oep ypcaa
2. apa caa
3. Coa o a ypcaa(aap a a yca). y epa c xa caa y y xe y y caa aa p apa y y.
4. Oxp peo caac (aap a a yca).
6. Pac a eeo oepap oa eeoa yaa.

*#0000# y o eeo "O" (POPAMMH OECEEHE)c ypcaa. epa c:
1. Bepc "O" (xop aa "O" ea ypac)
2.aa epc "O" (xop "O" apa caac ypac)
3.ooa. epc(eeo p "o"c epcc ypac)
4.aa ooa. epc(eeo p "o"c apa caac ypac)
5.caoe (xop aa eeoa ypaa )
6.Moe(eeo oe)
7.T(eeo poeccop )
8.oce epc("o" aa epca aa ypcaa)

*#7780# - Capo oa xoa aapa

*#7370# - Capo oaa a xeapca oa a aoa ae ya.(KKAT! -y oap a yy eeo o epa ya (oa eeoa 12345 paa ypa. Aap c o aap ca apca e aca ea ypoaa y e capa aaa epa epaa)!

"Safe Mode" y apca ca capo ea aac yy a oa ya popaaap oac yy epa ya."eeo e aa - "ABC"+"Power Buttion" (" ABC-y-aaa") Teeo y xoaa aaa oc ypac a y y opaca eaa oa ocac aaa aaa eeo ya eaa e y opac

*#2820# - aa c eeoa e ya y oy (y apca oa eeoapa epa ya ).

*#7370925538# -"ya" oaa

*3370# (eeo y e epa) oo ca xaa (EFR aa), e aape a a aapa
#3370# y o *3370# ypa.
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
y yc yaaa oo ca yap epa, e y apae e yy aoa oepaop y cceaa a o epa. y aa aape ap (5%) a epo aa. aoa oepaopap oo c p oa aopa a (ACELP) a e acoa apa oa.

*4720# Half Rate Codec (HFR) ea
#4720# Half Rate Codec (HFR) ypa
HR CODEC (Half Rate)
y cyxaa ca aapa e aape ap 30% acpa ao y xa oepaopa o.

##002# - Xaa epeapecacap eop a.
Tavsiya qilamiz
.
Яндекс.Метрика