Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat]

Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat]
Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat]
Mundan ikki oy burun «Turkistonda angliz mudofaasini saqtamoq uchun Chin qoʻshuni kelmoqchi emish» degan bir xabar chiqgʻanda «Hurriyat» gazetasi ikki maqola ila fikrini bildirgan[1] va Turkiston siyosiylarini uygʻoqliqqa chaqirgʻan edi. Bu kun ish bir oz ochildi: Turkistongʻa angliz vakillarimi, angliz josuslarimi kela boshladilar.
Bu vakillardan Kogonda Sapar Badloʻf[2]ning uyiga qoʻngʻan bir hindli Parnasning rus rasmiy doiralarinda berdigʻi ma’lumotga qaragʻanda bir odam hind inqilobchilaridan emish. Hindustonda inqilob chiqarmoq uchun bolsheviklar bilan muzokara qilgʻali kelgan emish. Sharqning eski hukumatlarindan birisi aydigʻi uchun ruxsat berilsa, bechora hukumatini koʻrmoqchi emish.
Bunlarning yuqori doiralargʻa ham soʻzlari shu esa biz bunlargʻa «yashurun bir maqsad uchun kelgan josuslar» deb qarargʻa majbur qolurmiz. Yuqori doiralarga tilaklarini ochibgʻina aytkan boʻlsalar, u vaqt bunlarning bolsheviklar bilan muzokara qilgʻali kelgan vakillari ayduqlarigʻa shubha qolmas. Har holda mas'alaning shu nuqtasi ma’lumdirkim bunlar josus boʻlsalar ham vakil boʻlsalar ham tilaklari birdir. Bunlarning ikkinchisi bir Hindustonni olmoqchi boʻlgʻanlar. Bunlarning koʻzlari bizning yurtimizdadir.
Anglizlar bilan Turkiston orasinda Afgʻon va Chin hukumatlari bordir. Ajabo Britaniya tulkilari Turkistonimizgʻa burunlarini suqmoquchun Chin hukumati bilanmi onglashadilar. Afgʻon hukumati bilanmi?
Ogʻiz xabarlarigʻa qaragʻanda, har ikkisi bilan ham onglashgʻan, hatto Afgʻon hukumati bilan ittifoqi kuchliroqgʻa oʻxshaydirlar. Lekin biz shul Afgʻon va Angliz ittifoqini qabul qilmaymiz.
Ma’lumdurkim: bu kun German va Turk davlatlarining birinchi dushmanlari anglizdir. German va turk davlatlari oldida Turkistonning anglizlarga kechmakindan ruslargʻa qolmogʻi yaxshiroqdir. Bir vaqtlar oʻzini turk davlatining bir kashishi[3] atagʻan Afgʻon hukumati turk siyosatiga shuncha molik boʻlgʻan bir mas'alani qabul qilarmi?
Angliz bilan ittifoq etmak - german va turkga qarshi chiqmoqdir. Afgʻon hukumati bu yoʻlga kirarmi? Angliz hiylasining ta’siri buyukdir, ehtimol kim, Afgʻon hukumati ham oldangʻandur, lekin bizning umidimiz boshqadir.
Afgʻon hukumatining urushgʻa qotishmogʻi mumkindir, uning kuchi bordir, ehtimolkim, vaqti daxi boʻladir, lekin biz umid qilamizkim, Afgʻon hukumatining bu harakati angliz foydasi uchun emas, german va turk pilonlarigʻa muvofiq boʻlmoq sharti bilan oʻz foydasi uchun bu harakat Hindustongʻa qarshi boʻlgʻulidir.
Ammo Angliz va Chin ittifoqi mumkindir. Chin hukumati Japun tazyiqotindan qutulmoq va oʻlkasining rus nufuzi ostida qolgʻan qisminda oʻz huquqini tasdiq eturmak uchun Angliz davlatining turli xizmatlarigʻa hozirdir.
Emdi mas'alaning boshqa bir jihati qoldi. Turkistonni daxi Hinduston kabi yutmoqchi boʻlgʻan anglizlar bu urush maydonidan qanday chiqarlar? Magʻlubmi? Magʻlub chiqarlar esa, Turkistonni qaysi kuch bilan saqlarlar?
Oʻz hiylalarigʻa ishongʻan chidamli anglizlar oʻzlarini shul muhoribadan oz zarar bilan soqgʻina qutqarmoq uchun albatta bir pilon chizgʻan va shul pilonlariga ishongʻandirlar. Mana shul nuqtagʻa binoan, sulhdan burun Turkistonni olib dushmanlarini «amru afu»[4] qarshisinda qoʻymoq va sulh majlisinda kirganda Turkistonni qaytarib berargʻa majbur boʻlsalar ham uning oʻrninda boshqa yoqdan biror narsa saqlamoq fikrinda boʻlsalar kerak.
Ammo bizning fikrimizga koʻra, angliz hukumatining bu urushdan oz zarar bilan soqgʻina qutulmogʻi mumkin emasdir. Germaniyaning ogʻir va yomonroq zarbasi anglizlarning boshlarigʻa inar[5]. Angliz hukumati butun ishdan chiqmayin bu urushdan chiqolmas. Shul suratda Turkistonning tole’i[6] nimadir?
Uni turkistonlilarning oʻzlari tayin qilarlar, ammo ittifoq va ittihod aytib butun fikrlarini bir nuqtada toʻplagʻandan keyin!..

(«Hurriyat», 1918 yil, 29 mart, 82-son)


↑ «Hurriyat» gazetasining 64-sonidagi «Angliz oʻyunlari» va «Taqsimi a’mol» (67-son) maqolalari nazarda tutiladi.

↑ Safar Badlov - Kogonda (yangi Buxoro) yashayotgan rus muhojirlaridan biri. Amir Olimxonning maslahatchisi va noibi Millerning buyrugʻiga koʻra Kogonda koʻplab rus va yahudiy boylari toʻplagan edi.

↑ kashish - tortilgan, jalb etilgan.

↑ amru avu - afv etish haqidagi buyruq. Bu yerda: amnistiya.

↑ inar - kelar, tushar.

↑ «Turkistonning tole’i» haqida Fitrat ayni 10-yillar oxiridagi siyosiy voqealarni chuqur tahlil etgan «Sharq siyosati» (Toshkent, 1919) risolasida batafsil ma’lumot bergan.
Mualifning boshqa asaralari
1 Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat] 620
2 Buxoro ulamosi [Abdurauf Fitrat] 670
3 Buxoro vaziri Nasrullohbey parvonac... [Abdurauf Fitrat] 639
4 Buxoroda inqilob [Abdurauf Fitrat] 594
5 Buxoroning holi [Abdurauf Fitrat] 601
6 Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat] 583
7 Бухоро уламоси [Abdurauf Fitrat] 568
8 Бухорода инқилоб [Abdurauf Fitrat] 605
9 Бухоронинг ҳоли [Abdurauf Fitrat] 584
10 Johilona taassubgʻa misol [Abdurauf Fitrat] 701
11 Жоҳилона таассубға мисол [Abdurauf Fitrat] 599
12 Musulmon sevgisi (hikoyat) [Abdurauf Fitrat] 934
13 Musulmonlar, gʻofil qolmang! [Abdurauf Fitrat] 732
14 Muxtasar Islom tarixi [Abdurauf Fitrat] 1459
15 Muxtoriyat [Abdurauf Fitrat] 622
16 Мусулмон севгиси (ҳикоят) [Abdurauf Fitrat] 623
17 Мусулмонлар, ғофил қолманг! [Abdurauf Fitrat] 583
18 Мухтасар Ислом тарихи [Abdurauf Fitrat] 679
19 Мухторият [Abdurauf Fitrat] 630
20 Publitsistik asarlar [Abdurauf Fitrat] 1692
21 Публицистик асарлар [Abdurauf Fitrat] 751
22 Siyosiy hollar [Abdurauf Fitrat] 623
23 Сиёсий ҳоллар [Abdurauf Fitrat] 571
24 Turkistonda ruslar [Abdurauf Fitrat] 833
25 Туркистонда руслар [Abdurauf Fitrat] 567
26 Yopishmagan gajjaklar [Abdurauf Fitrat] 1466
27 Ёпишмаган гажжаклар [Abdurauf Fitrat] 567
28 Yurt qaygʻusi [Abdurauf Fitrat] 2648
29 Yurt qaygʻusi (ona bilan oʻgʻil) [Abdurauf Fitrat] 793
30 Юрт қайғуси [Abdurauf Fitrat] 664
31 Юрт қайғуси (она билан ўғил) [Abdurauf Fitrat] 585
32 Sharq siyosati [Abdurauf Fitrat] 709
33 «Shoʻroyi islomiya»ning xatosi [Abdurauf Fitrat] 913
34 «Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat] 580
35 Шарқ сиёсати [Abdurauf Fitrat] 616
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика