Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat]

Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat]
Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat]
Мундан икки ой бурун «Туркистонда англиз мудофаасини сақтамоқ учун Чин қўшуни келмоқчи эмиш» деган бир хабар чиқғанда «Ҳуррият» газетаси икки мақола ила фикрини билдирган[1] ва Туркистон сиёсийларини уйғоқлиққа чақирған эди. Бу кун иш бир оз очилди: Туркистонға англиз вакилларими, англиз жосусларими кела бошладилар.
Бу вакиллардан Когонда Сапар Бадлўф[2]нинг уйига қўнған бир ҳиндли Парнаснинг рус расмий доираларинда бердиғи маълумотга қарағанда бир одам ҳинд инқилобчиларидан эмиш. Ҳиндустонда инқилоб чиқармоқ учун болшевиклар билан музокара қилғали келган эмиш. Шарқнинг эски ҳукуматлариндан бириси айдиғи учун рухсат берилса, бечора ҳукуматини кўрмоқчи эмиш.
Бунларнинг юқори доираларға ҳам сўзлари шу эса биз бунларға «яшурун бир мақсад учун келган жосуслар» деб қарарға мажбур қолурмиз. Юқори доираларга тилакларини очибғина айткан бўлсалар, у вақт бунларнинг болшевиклар билан музокара қилғали келган вакиллари айдуқлариға шубҳа қолмас. Ҳар ҳолда масъаланинг шу нуқтаси маълумдирким бунлар жосус бўлсалар ҳам вакил бўлсалар ҳам тилаклари бирдир. Бунларнинг иккинчиси бир Ҳиндустонни олмоқчи бўлғанлар. Бунларнинг кўзлари бизнинг юртимиздадир.
Англизлар билан Туркистон орасинда Афғон ва Чин ҳукуматлари бордир. Ажабо Британия тулкилари Туркистонимизға бурунларини суқмоқучун Чин ҳукумати биланми онглашадилар. Афғон ҳукумати биланми?
Оғиз хабарлариға қарағанда, ҳар иккиси билан ҳам онглашған, ҳатто Афғон ҳукумати билан иттифоқи кучлироқға ўхшайдирлар. Лекин биз шул Афғон ва Англиз иттифоқини қабул қилмаймиз.
Маълумдурким: бу кун Герман ва Турк давлатларининг биринчи душманлари англиздир. Герман ва турк давлатлари олдида Туркистоннинг англизларга кечмакиндан русларға қолмоғи яхшироқдир. Бир вақтлар ўзини турк давлатининг бир кашиши[3] атаған Афғон ҳукумати турк сиёсатига шунча молик бўлған бир масъалани қабул қиларми?
Англиз билан иттифоқ этмак - герман ва туркга қарши чиқмоқдир. Афғон ҳукумати бу йўлга кирарми? Англиз ҳийласининг таъсири буюкдир, эҳтимол ким, Афғон ҳукумати ҳам олданғандур, лекин бизнинг умидимиз бошқадир.
Афғон ҳукуматининг урушға қотишмоғи мумкиндир, унинг кучи бордир, эҳтимолким, вақти дахи бўладир, лекин биз умид қиламизким, Афғон ҳукуматининг бу ҳаракати англиз фойдаси учун эмас, герман ва турк пилонлариға мувофиқ бўлмоқ шарти билан ўз фойдаси учун бу ҳаракат Ҳиндустонға қарши бўлғулидир.
Аммо Англиз ва Чин иттифоқи мумкиндир. Чин ҳукумати Жапун тазйиқотиндан қутулмоқ ва ўлкасининг рус нуфузи остида қолған қисминда ўз ҳуқуқини тасдиқ этурмак учун Англиз давлатининг турли хизматлариға ҳозирдир.
Эмди масъаланинг бошқа бир жиҳати қолди. Туркистонни дахи Ҳиндустон каби ютмоқчи бўлған англизлар бу уруш майдонидан қандай чиқарлар? Мағлубми? Мағлуб чиқарлар эса, Туркистонни қайси куч билан сақларлар?
Ўз ҳийлалариға ишонған чидамли англизлар ўзларини шул муҳорибадан оз зарар билан соқғина қутқармоқ учун албатта бир пилон чизған ва шул пилонларига ишонғандирлар. Мана шул нуқтаға биноан, сулҳдан бурун Туркистонни олиб душманларини «амру афу»[4] қаршисинда қўймоқ ва сулҳ мажлисинда кирганда Туркистонни қайтариб берарға мажбур бўлсалар ҳам унинг ўрнинда бошқа ёқдан бирор нарса сақламоқ фикринда бўлсалар керак.
Аммо бизнинг фикримизга кўра, англиз ҳукуматининг бу урушдан оз зарар билан соқғина қутулмоғи мумкин эмасдир. Германиянинг оғир ва ёмонроқ зарбаси англизларнинг бошлариға инар[5]. Англиз ҳукумати бутун ишдан чиқмайин бу урушдан чиқолмас. Шул суратда Туркистоннинг толеъи[6] нимадир?
Уни туркистонлиларнинг ўзлари тайин қиларлар, аммо иттифоқ ва иттиҳод айтиб бутун фикрларини бир нуқтада тўплағандан кейин!..

(«Ҳуррият», 1918 йил, 29 март, 82-сон)


↑ «Ҳуррият» газетасининг 64-сонидаги «Англиз ўюнлари» ва «Тақсими аъмол» (67-сон) мақолалари назарда тутилади.

↑ Сафар Бадлов - Когонда (янги Бухоро) яшаётган рус муҳожирларидан бири. Амир Олимхоннинг маслаҳатчиси ва ноиби Миллернинг буйруғига кўра Когонда кўплаб рус ва яҳудий бойлари тўплаган эди.

↑ кашиш - тортилган, жалб этилган.

↑ амру аву - афв этиш ҳақидаги буйруқ. Бу ерда: амнистия.

↑ инар - келар, тушар.

↑ «Туркистоннинг толеъи» ҳақида Фитрат айни 10-йиллар охиридаги сиёсий воқеаларни чуқур таҳлил этган «Шарқ сиёсати» (Тошкент, 1919) рисоласида батафсил маълумот берган.
Mualifning boshqa asaralari
1 Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat] 661
2 Buxoro ulamosi [Abdurauf Fitrat] 668
3 Buxoro vaziri Nasrullohbey parvonac... [Abdurauf Fitrat] 637
4 Buxoroda inqilob [Abdurauf Fitrat] 593
5 Buxoroning holi [Abdurauf Fitrat] 600
6 Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat] 580
7 Бухоро уламоси [Abdurauf Fitrat] 567
8 Бухорода инқилоб [Abdurauf Fitrat] 603
9 Бухоронинг ҳоли [Abdurauf Fitrat] 583
10 Johilona taassubgʻa misol [Abdurauf Fitrat] 700
11 Жоҳилона таассубға мисол [Abdurauf Fitrat] 598
12 Musulmon sevgisi (hikoyat) [Abdurauf Fitrat] 932
13 Musulmonlar, gʻofil qolmang! [Abdurauf Fitrat] 730
14 Muxtasar Islom tarixi [Abdurauf Fitrat] 1451
15 Muxtoriyat [Abdurauf Fitrat] 619
16 Мусулмон севгиси (ҳикоят) [Abdurauf Fitrat] 621
17 Мусулмонлар, ғофил қолманг! [Abdurauf Fitrat] 581
18 Мухтасар Ислом тарихи [Abdurauf Fitrat] 677
19 Мухторият [Abdurauf Fitrat] 629
20 Publitsistik asarlar [Abdurauf Fitrat] 1686
21 Публицистик асарлар [Abdurauf Fitrat] 749
22 Siyosiy hollar [Abdurauf Fitrat] 622
23 Сиёсий ҳоллар [Abdurauf Fitrat] 570
24 Turkistonda ruslar [Abdurauf Fitrat] 832
25 Туркистонда руслар [Abdurauf Fitrat] 565
26 Yopishmagan gajjaklar [Abdurauf Fitrat] 1459
27 Ёпишмаган гажжаклар [Abdurauf Fitrat] 566
28 Yurt qaygʻusi [Abdurauf Fitrat] 2634
29 Yurt qaygʻusi (ona bilan oʻgʻil) [Abdurauf Fitrat] 791
30 Юрт қайғуси [Abdurauf Fitrat] 663
31 Юрт қайғуси (она билан ўғил) [Abdurauf Fitrat] 582
32 Sharq siyosati [Abdurauf Fitrat] 708
33 «Shoʻroyi islomiya»ning xatosi [Abdurauf Fitrat] 910
34 «Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat] 578
35 Шарқ сиёсати [Abdurauf Fitrat] 613
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика