Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat]

Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat]
Бухоро вазири Насруллоҳбей парвонач... [Abdurauf Fitrat]
Очиқ мактуб[1](Эй Вазоратпаноҳ[2], биз тартиботи жадидага муҳтожмиз)
Аниқдирки, ҳеч қайси миллат ҳеч бир замонда бизда бўлганидек юрти хароблик, халқи фалокат, аёнлари пасткашлик, идора аҳли фасод, золимларнинг қон сўриши, ажнабийлар калакалари, истиқболининг мушкуллиги каби иллатларга мубтало бўлмаган! Бутун мамлакат ва миллатни шу аҳволга келтириб қўйдикки, дунёдаги энг қийин ва ташвишли кунларда яшаётган одамлар ҳам бизнинг аҳволимизга маъюс тортиб, қон йиғламоқдалар. Ҳар қанча кўз ва қулоқларингизни беркитиб олсангиз ҳам бу қадимги ислом миллатининг фарёди ва бу муқаддас мамлакатимизнинг хароблигига ачинмай туролмайсиз. Лекин бу жимгина ачинишдан не фойда? Бу кетма-кет келаётган мусибатлараро Сиз каби комил шахснинг ҳаракатсиз ачиниши ва сукут ҳолати қачонғача давом этади? Бу кун мазлум ислом миллатининг энг ойдин фикрли зиёлилари жаҳолат ва ғафлатнинг икки отига миниб ўз камситилишининг пайини қирқиш учун чопмоқдалар. Муқаддас ва меҳрибон она ватанимизнинг ўз ҳақини таниган фарзандлари зулм темир панжасидан тортиб уни фано саҳросига[3] томон тортмоқда. Бу кун залолат ва гумроҳлик занжирининг асири бўлган бизнинг ҳолимизға Ҳазрати Раббъ ул-иззатнинг[4] раҳми бўлиб юборилган Сизсиз ва бизнинг тождор олий ҳазрат падари меҳрибонимизни[5] ҳозирги ва келгуси мушкулликлардан Сизгина хабардор эта оласизки, (амир) бизнинг ишларимизни назоратига Сизни жалб этган. Яъни Ҳазрати Холиқнинг карами ва адолатпарвар подшоҳимизнинг лутфи Сизни нафақат бу умри паришон ва истибдодпеша бўриларга ўлжа бўлиб, қўрувчисиз қолған қўйларға меҳрибон чўпонликка эмас, балки уларнинг ишларини танзим қилиш[6], тартибга солиш учун юборғандир. Биз Сизнинг ишга тайинланган кунингизни ўз ҳаётимизнинг муқаддимаси деб билдик ва ишга маъмур бўлиб киришган кунингизни ўз миллий байрамларимиздек нишонладик. Таассуфки, бугунга қадар интизор кўзларимизни қанчалар тикмайлик, истиқболимизнинг саодати учун ташаббус бўладиган бирор ишни Сиздан кўрмадик.
Эй, меҳрибон она Ватаннинг баркамол фарзанди!
Эй, Бухоро эзилган миллатининг бесабот тарафдори! Сиз умр бўйи ўзининг ноз ва тантаналарга бой оғушида Сизни тарбиялаган азиз ва муқаддас ватанингизнинг ишларини хароблик ва паришонликнинг қора кунларига улоқтириб қўйиб, унинг остидан ўт ёқиб келаётган балоларга мубтало қилиб, нега жим ўтирибсиз?! Ҳамиша ҳақ динимиз ва шаръий Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)нинг адолатлари соясида тинчлик ўрнатиб келинган ватанимиз кимсасизми ё хароб ҳолдами қолди! Минг хил хавфу хатарларга дучор бўлди! Соатма-соат Сизга умидвор тикилган кўзларимиз юмилмоқда. Сиздан ёрдам ва нажот амалларини кутишдан толмоқда. Сиз нега жим ўтирибсиз? Шу мазлум ислом умматининг умиди, ҳаётимизнинг баракоти Сизнинг сайъ-ҳаракатингиз ва ҳимматингиздир. Бу бахтсиз ислом миллатининг хизмати ва муқаддас шаръий Динимизнинг мустаҳкамланиши, албатта, Сиздан лозимдир. Бу муқаддас хизмат йўлида бир дам бўлсин сусткашлик қилишга Сизнинг ҳаққингиз йўқ! Сўзингизнинг нуфузи ва улуғвор таъсири бўлгани ҳолда бу куфрони неъмат хабаридан ожизлигингизнинг маъноси нима? Нима сабабдандирки, сиз ўзингиздан лозим хизматларни ошкор, очиқ қилмайсиз? Турли фирқалар орасида улуғ ишларнинг ташаббускори бўлаётган ўша ҳиммат арбобларининг Сиздан не устунлиги бор? Не монеълик борки, тартиботи жадида воситаси билан миллий саодатимизнинг янги истиқболли йўлларини очиб, қадримиз ва тақдиримизни аъло даражада шарафлай олмайсиз? Бир зоти комилнинг ҳаққи учун Ватанимиз ҳамдўст ва ҳамдин кишиларга тўла бўлса қанчалар савоб?! Бир миллатнинг ҳаёти учун қайғуруб, Аллоҳнинг фазлу карамига сабаб бўлмоқдан қайси шуҳрат ортиқроқдир? Раият орасида Сизга нисбатан ихлос ва муҳаббат бор, бу Яратганнинг карамидирки, Сизни фавқулодда нуфуз соҳиби қилиб бошимизга юборди. Олий ҳазрат тождор падари бузрукворимиз, адолатпарвар подшоҳимиз бизни тарбият ва танзим[7] этмак амрини Сизга берган. Не тўсиқки, Сизни бу муқаддас хизматдан қайтарсин?! Магар бошқалар ғафлатда қолған бўлсалар, Сизда ғафлат қилманг. Бошқалар ғафлатининг ташвиши Сизнинг ғафлатингизчалик бўлмайди. Наувзибиллоҳ[8], бундай муқаддас вазифани бажаришда сусткашлик қилсангиз эртага интиқом олғучи Аллоҳнинг ҳузурида нима деб жавоб берасиз?!
Нуширавон[9] намўрд ки номи неку гўзошт (Нуширавон ўлмади, чунки яхши ном қолдирди).

1910


↑ Фитратнинг бу мактуби илк бор 1910 йили Истанбулда чиқадиган «Таъруфи муслимин» («Мусулмонлар таърифлари») номли «диний, сиёсий, тарихий, фалсафий ва аҳволи олам»дан баҳс қилувчи ҳафталик мажалла саҳифаларида, (1328/1910 йил, 25-адад, 2-жилд; 8 декабр, пайшанба) эълон қилинган. Мактуб Амир Олимхон Бухоро тахтига ўтиргандан кейин Насруллоҳ Парвоначининг бош вазир лавозимига тайинланиши муносабати билан ёзилган. Фитратнинг Истанбулда чоп этилган илк асарлари каби бу мактуб ҳам форс тилида битилган. Гарчи мажалла турк тилида чиқиб турган бўлса ҳам Фитратнинг бу мактубини айни ҳолда, яъни форс тилида чоп этган. Асар форс тилидан таржима қилиниб, эълон қилиняпти. Дастлаб, «Ўзбекистон адабиёти ва санъати»нинг 1996 йил 9 май сонида эълон қилинган (мутаржим Ҳ. Болтабоев).

Фитратнинг бошқа жадидчилик руҳига ҳамоҳанг бўлган бу мактуб улуғ адибимиз салоҳиятининг янги қирраларидан китобхонни хабардор этади деб ишонамиз.

↑ Вазоратпаноҳ - вазирларни паноҳига олган. Бу ерда: бош вазир лавозими.

↑ Фано саҳроси - йўқлик гирдоби

↑ Ҳазрати Рабъу-л-иззат - Аллоҳнинг сифатларидан бири билан унинг муборак номи тилга олиняпти.

↑ Падари меҳрибонимиз - Бухоро тахтига янгигина чиққан Амир Олимхон назарда тутилади.

↑ Танзим қилиш - низомга, тартибга солиш.

↑ Тарбият ва танзим - тарбия ва тартиб.

↑ Наузибиллоҳ - Аллохдан паноҳ сўрамоқ.

↑ Нуширавон ёки Ануширвон - машҳур Эрон (сосоний) ҳукмдорларидан бўлиб, истибдодпеша саркардалар орасида фақат яхши ном бидан, яъни адолатли подшоҳ сифатида тарихда қолганига ишора.
Mualifning boshqa asaralari
1 Angliz va Turkiston [Abdurauf Fitrat] 663
2 Англиз ва Туркистон [Abdurauf Fitrat] 620
3 Buxoro ulamosi [Abdurauf Fitrat] 671
4 Buxoro vaziri Nasrullohbey parvonac... [Abdurauf Fitrat] 639
5 Buxoroda inqilob [Abdurauf Fitrat] 595
6 Buxoroning holi [Abdurauf Fitrat] 601
7 Бухоро уламоси [Abdurauf Fitrat] 569
8 Бухорода инқилоб [Abdurauf Fitrat] 605
9 Бухоронинг ҳоли [Abdurauf Fitrat] 586
10 Johilona taassubgʻa misol [Abdurauf Fitrat] 702
11 Жоҳилона таассубға мисол [Abdurauf Fitrat] 599
12 Musulmon sevgisi (hikoyat) [Abdurauf Fitrat] 934
13 Musulmonlar, gʻofil qolmang! [Abdurauf Fitrat] 732
14 Muxtasar Islom tarixi [Abdurauf Fitrat] 1461
15 Muxtoriyat [Abdurauf Fitrat] 622
16 Мусулмон севгиси (ҳикоят) [Abdurauf Fitrat] 623
17 Мусулмонлар, ғофил қолманг! [Abdurauf Fitrat] 583
18 Мухтасар Ислом тарихи [Abdurauf Fitrat] 679
19 Мухторият [Abdurauf Fitrat] 631
20 Publitsistik asarlar [Abdurauf Fitrat] 1694
21 Публицистик асарлар [Abdurauf Fitrat] 751
22 Siyosiy hollar [Abdurauf Fitrat] 623
23 Сиёсий ҳоллар [Abdurauf Fitrat] 571
24 Turkistonda ruslar [Abdurauf Fitrat] 833
25 Туркистонда руслар [Abdurauf Fitrat] 568
26 Yopishmagan gajjaklar [Abdurauf Fitrat] 1466
27 Ёпишмаган гажжаклар [Abdurauf Fitrat] 568
28 Yurt qaygʻusi [Abdurauf Fitrat] 2648
29 Yurt qaygʻusi (ona bilan oʻgʻil) [Abdurauf Fitrat] 794
30 Юрт қайғуси [Abdurauf Fitrat] 665
31 Юрт қайғуси (она билан ўғил) [Abdurauf Fitrat] 585
32 Sharq siyosati [Abdurauf Fitrat] 709
33 «Shoʻroyi islomiya»ning xatosi [Abdurauf Fitrat] 913
34 «Шўройи исломия»нинг хатоси [Abdurauf Fitrat] 580
35 Шарқ сиёсати [Abdurauf Fitrat] 616
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика