Tushda Daraxtlar - Дарахтлар ko'rsa

DARAXTLAR (DARAXTON) Doniyol (a.s.) aytadilar: Tushdagi odamlar uchun qadrli bo‘lgan daraxt azizi va ulug‘ kishi bo‘ladi. Qadrsiz daraxt esa pastkash kishi bo‘ladi. Mevali daraxt badavlat kishiga dalil, mevasiz esa faqir kishiga dalil. Bog‘da ko‘rilgan daraxt bog‘ egasi uchun molu davlatdir. Daraxtni tomiri bilan qo‘porsa, biror kishining izzat va obro‘yini to‘kadi. Tushdagi Arab diyorida o‘sadigan daraxtlar sahroyi kishilarga, Ajam yurtlarida o‘sadigan daraxtlar Ajam odamlariga dalolat qiladi. Anor daraxti (daraxti anor). Tushdagi anor daraxti foydali badavlat kishidir. Bodom daraxti (daraxti bodom). Tushdagi bodom daraxti sohibjamol, chiroyli ayoldir. Gul daraxti (daraxti gul). Tushdagi gul daraxti shodon odamga dalildir. Yong‘oq daraxti (daraxti javz). Tushdagi yong‘oq daraxti aziz va olijanob kishini bildiradi. Jiyda daraxti (daraxti sinjid). Tushdagi jiyda ruhi yengil va hashamatli olimga dalildir. Zaytun daraxti (daraxti zaytun). Tushdagi zaytun daraxti aslzoda va nasabli kishiga dalildir. Kakos yong‘og‘i daraxti (daraxti javzi hindiy). Tushdagi kakos yong‘og‘ining daraxti odamlarga baxil va ayolga qattiqqo‘l ajamli kishidir. Limon daraxti (daraxti limun). Tushdagi limon daraxti jodu qiluvchi yoki munajjimlik bilan shug‘ullanuvchi kishiga dalildir. Murch daraxti (daraxti fulful). Tushdagi murch daraxti aziz va ulug‘ kishiga dalildir. Olma daraxti (daraxti sib). Tushdagi olma daraxti kasalmand kishiga dalildir. Olxo‘ri daraxti (daraxti olu). Tushdagi olxo‘ri daraxti barchaga naf yetadigan tabibdir. Obnus daraxti (daraxti obnus). Tushdagi obnus daraxti o‘z ishida boshi qotgan odamdir. Ba’zilarning aytishicha, xotin yoxud kanizakdir. Sarv daraxti (daraxti sarv). Tushdagi sarv daraxti ajamli xushtab’ kishiga dalildir. Sandal daraxti (daraxti sandal). Tushida sandali borligini ko‘rsa, odamlar unga madhu sano aytishiga dalildir. Turunj daraxti (daraxti turunj). Tushdagi turunj daraxti muxolif va o‘zbilarmon kishini bildiradi. Ud daraxti (daraxti ud). Tushdagi ud daraxti chiroyli yuzli va shirin zabon kishiga dalildir. Xandonpista daraxti (daraxti fistaq) Tushdagi xandonpista daraxti badavlat baxil kishiga dalildir. Xurmo daraxti (daraxti xurmo). Tushidagi xurmo daraxti aziz va olim kishi bo‘ladi.Tushida hovlisida xurmo daraxti borligini ko‘rsa, ulug‘ bir kishi bilan oshino bo‘lishiga dalildir. Bog‘da ko‘rilgan xurmo ta’biri tush egasiga taalluqli bo‘ladi. Shammoma palagi (daraxti shammoma). Tushdagi shammoma (forscha dastanbuy deb ataluvchi o‘tkir hidli qovun) tezda halokatga uchrovchi va tez davlat topuvchi kishiga dalildir. Shaftoli daraxti (daraxtu shaftolu). Tushdagi shaftoli daraxti sharmu hayoli ulug‘vor kishiga dalildir. Eman (dub) daraxti. Eman (dub) daraxti munofiq va xayriyatsiz kishiga dalildir. O‘rik daraxti (daraxti zardolu). Tushdagi o‘rik daraxti foyda yetkizadigan muborak kishiga dalildir. O‘rmon yong‘og‘i daraxti (daraxti funduq). Tushdagi funduh (o‘rmon yong‘og‘i) o‘yin-kulgini yaxshi ko‘radigan o‘ta toshyurak kishiga dalildir. Qamish o‘simligi (daraxti nay). Tushdagi qamish badfe’l va chaqimchi kishiga dalildir. Hanzal palagi (achchiq tarvuz palagi). Tushdagi hanzal (achchiq tarvuz palagi) darvish va dini buzuq kishiga dalildir. Har bir mevali daraxt mevasiga qarab qiyos qilinadi. Tushida mevali daraxtdan meva olib yeyayotganini ko‘rsa, o‘sha mevaning qadru qiymatiga muvofiq molu ne’mat topishini bildiradi. Ba’zi ta’birchilarning aytishlaricha, tushda o‘z uyida daraxt ko‘rsa, bu ayolni bildiradi. Podshoh uyida ko‘rilgan har qanday daraxt podshoh xizmatkoriga dalolat qiladi. Tushdagi qovun va bodringga o‘xshagan tanasi yo‘q o‘simliklar pasthimmat odamlarni bildiradi. Kirmoniy (r.a.) aytadiki, tushida daraxtlarning tomirlarini kuchli holda ko‘rsa, zakot molini ado qilganiga dalildir, aksincha ko‘rsa, buning aksidir. Daraxt po‘stlog‘i daraxt egasiga yetadigan rizqu ro‘zga dalildir. Daraxt shoxlari aka-ukalar, farzandlar va qarindoshlarni bildiradi. Tushida daraxt barglarini ziyoda ko‘rsa, xush tabiat egasiga dalildir. Tushdagi daraxt mevalari egasining parhezgar va dindor ekaniga dalildir. Daraxtni kesganini va yiqilganini ko‘rsa, daraxt egasining o‘limiga dalildir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.) aytadiki, tushida daraxtni xushbo‘y va ta’mi shirin ekanini ko‘rsa, solih va pokdin kishiga dalildir. Tushida ko‘rgan daraxtining mevasi noxush va tikonli bo‘lsa, buzuq va bediyonat kishiga dalildir. Tushida o‘z hovlisida yoki birovning hovlisida pakana daraxtni ko‘rsa, o‘sha hovliga tushadigan musibatga dalildir. Tushida o‘z hovlisida urug‘ ekayotganini ko‘rsa, o‘sha urug‘ mikdoricha unga biror narsa yetishiga dalildir. Agar begona yeriga daraxt ekayotganini ko‘rsa, begona kishi bilan hamsuhbat bo‘lishi va undan sharaf va ulug‘lik topishiga dalildir. Tushida o‘z hovlisiga daraxt o‘tqazayotganini ko‘rsa, kuyovga dalildir. Tushida baland daraxt ustida turganini ko‘rsa, ishlari yuksalishiga dalildir. Tushida daraxt barglarini yig‘ayotganini ko‘rsa, barglar mikdoriga qarab, diram (pul) topishiga dalildir. Agar tushida daraxtlarda meva yetishtirayotganini ko‘rsa, farzandlari hamda nasli ko‘payishiga dalildir. Tushida ko‘pgina mevali daraxtlarni ko‘rsa va bu daraxtlar o‘zining mulki ekanini bilsa, umri uzoq bo‘lishi, zafar va ulug‘lik topishiga dalildir. Tushida daraxtni aralayotganini ko‘rsa, kasal bo‘lishi yoki yaqinlaridan kimningdir o‘lishini bildiradi. Tushida kuz faslida noma’lum bir boqqa kirganini va bog‘dagi daraxtlarning barglari to‘kilayotganini ko‘rsa, g‘amu anduhga dalildir. Tushida daraxt o‘zi bilan so‘zlashayotganini ko‘rsa, bir ish qiladiki, bu ishidan odamlar taajjubga tushadilar. Tushida daraxtni joyidan sug‘urib olganini ko‘rsa, kasal bo‘lishi yoki daraxtni sug‘urib olgan mavzedan kimningdir vafot etishiga dalildir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.) aytadiki, tushdagi qurigan yoki kesilgan daraxtlar dini yomon kishilarga dalildir. Qaysi daraxtni yaxshiroq holda ko‘rsa, dini yaxshiroq bo‘lishini bildiradi, daraxtda qanchalik nuqson ko‘rilsa, o‘zining nuqsoniga dalil bo‘ladi. Tushida daraxt soyasida o‘tirgan yoki uxlayotganini ko‘rsa, shu daraxt egasining soyasi ostiga borishini bildiradi. Ja’far Sodiq (r.a.) aytadiki, tushdagi daraxt o‘n narsaga dalildir: podshohga; ayolga; savdogarga; kurashuvchi odamga; olimga; mo‘’minga; kofirga; martabaga; xusumatga va shubhali molga.


ДАРАХТЛАР (ДАРАХТОН) Дониёл (а.с.) айтадилар: Тушдаги одамлар учун қадрли бўлган дарахт азизи ва улуғ киши бўлади. Қадрсиз дарахт эса пасткаш киши бўлади. Мевали дарахт бадавлат кишига далил, мевасиз эса фақир кишига далил. Боғда кўрилган дарахт боғ эгаси учун молу давлатдир. Дарахтни томири билан қўпорса, бирор кишининг иззат ва обрўйини тўкади. Тушдаги Араб диёрида ўсадиган дарахтлар саҳройи кишиларга, Ажам юртларида ўсадиган дарахтлар Ажам одамларига далолат қилади. Анор дарахти (дарахти анор). Тушдаги анор дарахти фойдали бадавлат кишидир. Бодом дарахти (дарахти бодом). Тушдаги бодом дарахти соҳибжамол, чиройли аёлдир. Гул дарахти (дарахти гул). Тушдаги гул дарахти шодон одамга далилдир. Ёнғоқ дарахти (дарахти жавз). Тушдаги ёнғоқ дарахти азиз ва олижаноб кишини билдиради. Жийда дарахти (дарахти синжид). Тушдаги жийда руҳи енгил ва ҳашаматли олимга далилдир. Зайтун дарахти (дарахти зайтун). Тушдаги зайтун дарахти аслзода ва насабли кишига далилдир. Какос ёнғоғи дарахти (дарахти жавзи ҳиндий). Тушдаги какос ёнғоғининг дарахти одамларга бахил ва аёлга қаттиққўл ажамли кишидир. Лимон дарахти (дарахти лимун). Тушдаги лимон дарахти жоду қилувчи ёки мунажжимлик билан шуғулланувчи кишига далилдир. Мурч дарахти (дарахти фулфул). Тушдаги мурч дарахти азиз ва улуғ кишига далилдир. Олма дарахти (дарахти сиб). Тушдаги олма дарахти касалманд кишига далилдир. Олхўри дарахти (дарахти олу). Тушдаги олхўри дарахти барчага наф етадиган табибдир. Обнус дарахти (дарахти обнус). Тушдаги обнус дарахти ўз ишида боши қотган одамдир. Баъзиларнинг айтишича, хотин ёхуд канизакдир. Сарв дарахти (дарахти сарв). Тушдаги сарв дарахти ажамли хуштабъ кишига далилдир. Сандал дарахти (дарахти сандал). Тушида сандали борлигини кўрса, одамлар унга мадҳу сано айтишига далилдир. Турунж дарахти (дарахти турунж). Тушдаги турунж дарахти мухолиф ва ўзбилармон кишини билдиради. Уд дарахти (дарахти уд). Тушдаги уд дарахти чиройли юзли ва ширин забон кишига далилдир. Хандонписта дарахти (дарахти фистақ) Тушдаги хандонписта дарахти бадавлат бахил кишига далилдир. Хурмо дарахти (дарахти хурмо). Тушидаги хурмо дарахти азиз ва олим киши бўлади.Тушида ҳовлисида хурмо дарахти борлигини кўрса, улуғ бир киши билан ошино бўлишига далилдир. Боғда кўрилган хурмо таъбири туш эгасига тааллуқли бўлади. Шаммома палаги (дарахти шаммома). Тушдаги шаммома (форсча дастанбуй деб аталувчи ўткир ҳидли қовун) тезда ҳалокатга учровчи ва тез давлат топувчи кишига далилдир. Шафтоли дарахти (дарахту шафтолу). Тушдаги шафтоли дарахти шарму ҳаёли улуғвор кишига далилдир. Эман (дуб) дарахти. Эман (дуб) дарахти мунофиқ ва хайриятсиз кишига далилдир. Ўрик дарахти (дарахти зардолу). Тушдаги ўрик дарахти фойда еткизадиган муборак кишига далилдир. Ўрмон ёнғоғи дарахти (дарахти фундуқ). Тушдаги фундуҳ (ўрмон ёнғоғи) ўйин-кулгини яхши кўрадиган ўта тошюрак кишига далилдир. Қамиш ўсимлиги (дарахти най). Тушдаги қамиш бадфеъл ва чақимчи кишига далилдир. Ҳанзал палаги (аччиқ тарвуз палаги). Тушдаги ҳанзал (аччиқ тарвуз палаги) дарвиш ва дини бузуқ кишига далилдир. Ҳар бир мевали дарахт мевасига қараб қиёс қилинади. Тушида мевали дарахтдан мева олиб еяётганини кўрса, ўша меванинг қадру қийматига мувофиқ молу неъмат топишини билдиради. Баъзи таъбирчиларнинг айтишларича, тушда ўз уйида дарахт кўрса, бу аёлни билдиради. Подшоҳ уйида кўрилган ҳар қандай дарахт подшоҳ хизматкорига далолат қилади. Тушдаги қовун ва бодрингга ўхшаган танаси йўқ ўсимликлар пастҳиммат одамларни билдиради. Кирмоний (р.а.) айтадики, тушида дарахтларнинг томирларини кучли ҳолда кўрса, закот молини адо қилганига далилдир, аксинча кўрса, бунинг аксидир. Дарахт пўстлоғи дарахт эгасига етадиган ризқу рўзга далилдир. Дарахт шохлари ака-укалар, фарзандлар ва қариндошларни билдиради. Тушида дарахт баргларини зиёда кўрса, хуш табиат эгасига далилдир. Тушдаги дарахт мевалари эгасининг парҳезгар ва диндор эканига далилдир. Дарахтни кесганини ва йиқилганини кўрса, дарахт эгасининг ўлимига далилдир. Жобир Мағрибий (р.а.) айтадики, тушида дарахтни хушбўй ва таъми ширин эканини кўрса, солиҳ ва покдин кишига далилдир. Тушида кўрган дарахтининг меваси нохуш ва тиконли бўлса, бузуқ ва бедиёнат кишига далилдир. Тушида ўз ҳовлисида ёки бировнинг ҳовлисида пакана дарахтни кўрса, ўша ҳовлига тушадиган мусибатга далилдир. Тушида ўз ҳовлисида уруғ экаётганини кўрса, ўша уруғ микдорича унга бирор нарса етишига далилдир. Агар бегона ерига дарахт экаётганини кўрса, бегона киши билан ҳамсуҳбат бўлиши ва ундан шараф ва улуғлик топишига далилдир. Тушида ўз ҳовлисига дарахт ўтқазаётганини кўрса, куёвга далилдир. Тушида баланд дарахт устида турганини кўрса, ишлари юксалишига далилдир. Тушида дарахт баргларини йиғаётганини кўрса, барглар микдорига қараб, дирам (пул) топишига далилдир. Агар тушида дарахтларда мева етиштираётганини кўрса, фарзандлари ҳамда насли кўпайишига далилдир. Тушида кўпгина мевали дарахтларни кўрса ва бу дарахтлар ўзининг мулки эканини билса, умри узоқ бўлиши, зафар ва улуғлик топишига далилдир. Тушида дарахтни аралаётганини кўрса, касал бўлиши ёки яқинларидан кимнингдир ўлишини билдиради. Тушида куз фаслида номаълум бир боққа кирганини ва боғдаги дарахтларнинг барглари тўкилаётганини кўрса, ғаму андуҳга далилдир. Тушида дарахт ўзи билан сўзлашаётганини кўрса, бир иш қиладики, бу ишидан одамлар таажжубга тушадилар. Тушида дарахтни жойидан суғуриб олганини кўрса, касал бўлиши ёки дарахтни суғуриб олган мавзедан кимнингдир вафот этишига далилдир. Жобир Мағрибий (р.а.) айтадики, тушдаги қуриган ёки кесилган дарахтлар дини ёмон кишиларга далилдир. Қайси дарахтни яхшироқ ҳолда кўрса, дини яхшироқ бўлишини билдиради, дарахтда қанчалик нуқсон кўрилса, ўзининг нуқсонига далил бўлади. Тушида дарахт соясида ўтирган ёки ухлаётганини кўрса, шу дарахт эгасининг сояси остига боришини билдиради. Жаъфар Содиқ (р.а.) айтадики, тушдаги дарахт ўн нарсага далилдир: подшоҳга; аёлга; савдогарга; курашувчи одамга; олимга; мўъминга; кофирга; мартабага; хусуматга ва шубҳали молга.
Tush tabirini qidiring.
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика