Tushda Ko‘rpa-to‘shak, o‘rin - Кўрпа-тўшак, ўрин ko'rsa

KO‘RPA-TO‘SHAK, O‘RIN (BISTAR) Ibn Sirin (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin xotin bo‘ladi, o‘rinning yaxshiyomonligi xotinning yaxshi-yomonligiga taalluqlidir. Agar tushida o‘rnini almashtirsa, yoki bir o‘rindan ikkinchi o‘ringa o‘tsa, xotin olishiga va birinchi xotinini taloq qilishiga dalildir. Agar o‘rinining o‘zgarib qolganini ko‘rsa, xotining ahvoli o‘zgarishiga dalildir. Agar o‘rin boshqa o‘rin bo‘lib qolgan bo‘lsa, boshqa xotin olishini va birinchisini taloq qilishini bildiradi. Agar ko‘rpa-to‘shagini sotib yuborganini ko‘rsa, xotinni taloq qilishini yoki unga g‘olib bo‘lishini yoxud ulardan birining o‘lishini bildiradi. Kirmoniy (r.a.) aytadiki, agar bir kishi o‘zini noma’lum o‘rinda yotganini ko‘rsa, o‘sha o‘rinning qadru qiymati mikdoricha unga ziyon yetishiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi noma’lum bir taxt ustida yozilganini va uning ustida o‘tirganini ko‘rsa, ulug‘lik va martaba topishiga va dushmanlari ustidan g‘olib bo‘lishiga dalildir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.)ning aytishicha, tushdagi o‘rin martaba hamda osoyishtalikni bildiradi. Alloh ta’olo aytadi: (Ahli jannat) astarlari shoyidan bo‘lgan ko‘rpachalar uzra yastangan hollarida (o‘tirurlar). U ikki jannat mevasi yaqindir (ArRahmon surasi, 54-oyat). Agar ko‘rpa-to‘shagini xonadan tashqariga otib yuborganini, so‘ng yana xonaga olib kirganini ko‘rsa, u bilan xotini orasida raj’iy taloq26 tushishini bildiradi. Agar o‘zini tayyorlab qo‘yilgan o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, pgu yil uning uchun muborak bo‘lishini bildiradi. Agar uning ko‘rpasi yung qo‘shib tayyorlangan bo‘lsa, boyvachcha xotin olishiga dalildir. Agar ko‘rpa-to‘shagini yirtilgan yoki kuygan holda ko‘rsa, ajali yaqin kelganini bildiradi va xotinining dini, diyonati va sharmi yo‘qligiga dalildir. Agar uning ko‘rpasi ipakdan ekanini ko‘rsa yoki zig‘irdan qilingan matoga almashtirganini ko‘rsa, fosiqa ayolni haydab yuborib, o‘rniga pokiza ayolni olishini bildiradi. Agar ko‘rpasini sichqon teshib yuborganini ko‘rsa, u bilan xotini o‘rtasida boshqa bir kishining o‘zaro muomilasi yuz beradi va bu buzuq ishga uning rozi bo‘lishini bildiradi. O‘rni havoda muallaq turganini ko‘rsa, ko‘rpasi baland joyga yozilganini, ko‘rsa, amali yuqorilab, davlatga ega bo‘lishini bildiradi. Agar o‘rni havodan yerga qulab ketganini ko‘rsa, xotini bemor bo‘lishi va oxiri shifo topishiga dalil bo‘ladi. Doniyol (a.s.)ning aytishlaricha, agar u o‘z ko‘rpasini yashil rangda ekanini ko‘rsa, dindor va porso xotinga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini qizil rangda ekanini ko‘rsa, badfe’l va qaysar ayolga uylanishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski ekanini, biroq yangi bo‘lib qolganini ko‘rsa, xotini yomon xulkdan yaxshi xulq tomon o‘zgarishini bildiradi. Agar ko‘rpasini eski bo‘lib qolganini ko‘rsa, yuqoridagi ta’birga mos bo‘lib, badxulqlikdan xushxulqlikka qaytishini bildiradi. Agar ko‘rpasi yashil bo‘lib, qizilga aylanib qolganini ko‘rsa, xotini poklik yo‘lidan, fasod yo‘lga moyil bo‘lganligini bildiradi. Agar buning aksi bo‘lsa, fasod yo‘lidan poklik yo‘liga qaytishini anglatadi. Agar ko‘rpasi qizil bo‘lib, oq yoki sariqqa aylanib qolganini ko‘rsa, xotini gunoxdan tavba qilib, bemor bo‘lishini, chunonchi, o‘lim xavfi borligini bildiradi. Agar ko‘rpaga ega ekanini va bu ko‘rpani o‘z ostiga solganini va bolishlar qo‘yganini ko‘rsa, xotin olishi yoki kanizak va xodimlar sotib olishini bildiradi. Agar o‘z ko‘rpasiga bolishlar qo‘yilganini ko‘rsa, xodimlarga dalildir. Alloh ta’olo aytadi: Tizib qo‘yil-gan yostiqlar (G‘oshiya surasi, 15-oyat). Agar o‘z o‘rnini noma’lum joyda ko‘rsa, yer sotib olishi va dexqonchilik bilan mashg‘ul bo‘lishiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, merosga ega bo‘ladi. Agar o‘rnida uxlab yotganini ko‘rsa, orom va xotirjamlik topishiga dalildir. Agar ko‘rpasi havoda turganini va uning ustida uxlab yotganini ko‘rsa, xotin tufayli qadru martabaga ega bo‘lishini bildiradi. Agar ko‘rpasining yirtilganini ko‘rsa, xotini nobakor ekanligiga dalildir. Ba’zi ta’birchilarning aytishicha, xotini o‘ladi. Agar o‘rniga olov tushganini ko‘rsa, xotinini taloq qilishi xotini yoki o‘lishini bildiradi. Ja’far Sodiq (r.a.)ning aytishlaricha, tushda o‘rin, ko‘rpa ko‘rmoq to‘rt narsani bildiradi: xotinni; kanizakni; amalni; maishatni, manfaat va rohatni.


КЎРПА-ТЎШАК, ЎРИН (БИСТАР) Ибн Сирин (р.а.)нинг айтишича, тушдаги ўрин хотин бўлади, ўриннинг яхшиёмонлиги хотиннинг яхши-ёмонлигига тааллуқлидир. Агар тушида ўрнини алмаштирса, ёки бир ўриндан иккинчи ўринга ўтса, хотин олишига ва биринчи хотинини талоқ қилишига далилдир. Агар ўринининг ўзгариб қолганини кўрса, хотининг аҳволи ўзгаришига далилдир. Агар ўрин бошқа ўрин бўлиб қолган бўлса, бошқа хотин олишини ва биринчисини талоқ қилишини билдиради. Агар кўрпа-тўшагини сотиб юборганини кўрса, хотинни талоқ қилишини ёки унга ғолиб бўлишини ёхуд улардан бирининг ўлишини билдиради. Кирмоний (р.а.) айтадики, агар бир киши ўзини номаълум ўринда ётганини кўрса, ўша ўриннинг қадру қиймати микдорича унга зиён етишига далилдир. Агар унинг кўрпаси номаълум бир тахт устида ёзилганини ва унинг устида ўтирганини кўрса, улуғлик ва мартаба топишига ва душманлари устидан ғолиб бўлишига далилдир. Жобир Мағрибий (р.а.)нинг айтишича, тушдаги ўрин мартаба ҳамда осойишталикни билдиради. Аллоҳ таъоло айтади: (Аҳли жаннат) астарлари шойидан бўлган кўрпачалар узра ястанган ҳолларида (ўтирурлар). У икки жаннат меваси яқиндир (АрРаҳмон сураси, 54-оят). Агар кўрпа-тўшагини хонадан ташқарига отиб юборганини, сўнг яна хонага олиб кирганини кўрса, у билан хотини орасида ражъий талоқ26 тушишини билдиради. Агар ўзини тайёрлаб қўйилган ўрнида ухлаб ётганини кўрса, пгу йил унинг учун муборак бўлишини билдиради. Агар унинг кўрпаси юнг қўшиб тайёрланган бўлса, бойвачча хотин олишига далилдир. Агар кўрпа-тўшагини йиртилган ёки куйган ҳолда кўрса, ажали яқин келганини билдиради ва хотинининг дини, диёнати ва шарми йўқлигига далилдир. Агар унинг кўрпаси ипакдан эканини кўрса ёки зиғирдан қилинган матога алмаштирганини кўрса, фосиқа аёлни ҳайдаб юбориб, ўрнига покиза аёлни олишини билдиради. Агар кўрпасини сичқон тешиб юборганини кўрса, у билан хотини ўртасида бошқа бир кишининг ўзаро муомиласи юз беради ва бу бузуқ ишга унинг рози бўлишини билдиради. Ўрни ҳавода муаллақ турганини кўрса, кўрпаси баланд жойга ёзилганини, кўрса, амали юқорилаб, давлатга эга бўлишини билдиради. Агар ўрни ҳаводан ерга қулаб кетганини кўрса, хотини бемор бўлиши ва охири шифо топишига далил бўлади. Дониёл (а.с.)нинг айтишларича, агар у ўз кўрпасини яшил рангда эканини кўрса, диндор ва порсо хотинга уйланишини билдиради. Агар кўрпасини қизил рангда эканини кўрса, бадфеъл ва қайсар аёлга уйланишини билдиради. Агар кўрпасини эски эканини, бироқ янги бўлиб қолганини кўрса, хотини ёмон хулкдан яхши хулқ томон ўзгаришини билдиради. Агар кўрпасини эски бўлиб қолганини кўрса, юқоридаги таъбирга мос бўлиб, бадхулқликдан хушхулқликка қайтишини билдиради. Агар кўрпаси яшил бўлиб, қизилга айланиб қолганини кўрса, хотини поклик йўлидан, фасод йўлга мойил бўлганлигини билдиради. Агар бунинг акси бўлса, фасод йўлидан поклик йўлига қайтишини англатади. Агар кўрпаси қизил бўлиб, оқ ёки сариққа айланиб қолганини кўрса, хотини гунохдан тавба қилиб, бемор бўлишини, чунончи, ўлим хавфи борлигини билдиради. Агар кўрпага эга эканини ва бу кўрпани ўз остига солганини ва болишлар қўйганини кўрса, хотин олиши ёки канизак ва ходимлар сотиб олишини билдиради. Агар ўз кўрпасига болишлар қўйилганини кўрса, ходимларга далилдир. Аллоҳ таъоло айтади: Тизиб қўйил-ган ёстиқлар (Ғошия сураси, 15-оят). Агар ўз ўрнини номаълум жойда кўрса, ер сотиб олиши ва дехқончилик билан машғул бўлишига далилдир. Баъзи таъбирчиларнинг айтишича, меросга эга бўлади. Агар ўрнида ухлаб ётганини кўрса, ором ва хотиржамлик топишига далилдир. Агар кўрпаси ҳавода турганини ва унинг устида ухлаб ётганини кўрса, хотин туфайли қадру мартабага эга бўлишини билдиради. Агар кўрпасининг йиртилганини кўрса, хотини нобакор эканлигига далилдир. Баъзи таъбирчиларнинг айтишича, хотини ўлади. Агар ўрнига олов тушганини кўрса, хотинини талоқ қилиши хотини ёки ўлишини билдиради. Жаъфар Содиқ (р.а.)нинг айтишларича, тушда ўрин, кўрпа кўрмоқ тўрт нарсани билдиради: хотинни; канизакни; амални; маишатни, манфаат ва роҳатни.
Tush tabirini qidiring.
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика