Siz qay xolatda uxlaysiz
O'NG TOMONGA YONBOShLAB YOTISH FOYDALARI:
... Chap tomondagi o'pka o'ng tomondagiga nisbatan hajmi kichikroq bo'lganligi tufayli YURAK ko'tarishiga osonroq bo'ladi...
... Jigar osilib qolmasdan bir tekisda turadi...
... Oshqozon ham jigarning tepasida qulay joylashadi..
... Oshqozon oziq-ovqatni hazm qilib bo'lgach, oson va engil tozalanadi..
... O'ng tomonga qarab uxlash tibbiyotda eng yaxshi DAVOLANISh usullardan biri bo'lib, chap o'pkaning nafas olish yo'llaridagi shilliqsimon suyuqliklarni chiqarib yuborishidagi vazifasini engillashtirar ekan...
Ba'zi tadqiqotlar tasdiqlaganidek, INSON o'ng tomonga yonboshlab, o'ng qo'lini yuzning o'ng tomoniga qo'yib yotishi, miyadagi ortiqcha va zararli chiqindilardan forig' blib, IDEAL UYQUGA ketishi uchun munosib dam ola boshlar ekan.

OSMONGA QARAB YOTISHNING ZARARLI TOMONLARI:
... Og'izdan nafas olishiga sabab bo'ladi. Chunki osmonga qarab yotilganda pastki jag' bo'shashib, og'iz o'z-o'zidan ochilib ketadi...
... Og'izdan nafas olish esa insonni ko'p kasalliklarga eltadi.. Shamollash va burun bitishi hamda milklarning qurishiga sababchi bo'lib, so'ngra surunkali yallig'lanish boshlanadi. Natijada giperplaziya yoki milklarda shishlar paydo bo'la boshlaydi...
... Ushbu vaziyat yana xalqum va burun kovaglarini kengaytirib, to'g'ri nafas olishiga halaqit beradi... Natijada inson hurrak otishdan to'xtamaydi.
... Inson uyg'onganda esa og'zidan nafas olgan xolatda turadi va tili odatdagidan o'zgacha bo'lib, oq rangli qoplam bilan qoplangan bo'ladi...
Bundan tashqari esa og'izdan yoqimsiz hid tarala boshlaydi.
... Hamda ushbu vaziyat umurtqa pog'onasiga ham nomunosibdir...
... Chunki umurtqa bir tekisda bo'lmaydi. Ya'ni bo'yin va bel qismlar (huddi to'lqin shakliga o'xshab) egilib qoladi.

CHAP TOMONGA YONBOSHLAB YOTIShNING ZARARLI TOMONLARI..
... Yurakni o'ng tomondagi (og'ir) o'pka bosib qo'yib, yurak urush funkstiyasiga ta'sir qiladi... Va (ayniqsa keksalarning) ish faoliyatini qisqartiradi.
... O'ng o'pka to'lib turgan oshqozonni ezib, yurak va jigarga og'irlikni tushiradi.
... Ichki a'zolardan jigar og'irroq hisoblanib, u chap tomonga og'ib (osilib) qoladi... Jigar o'ng tomonda bo'lganligi bois hamma og'irligi yurak va oshqozonga tushib, natijada oshqozonni hazm qilishida kechiktiradi.

O'TKAZILGAN TAJRIBALAR YANA SHUNI TASDIQLAB BERDI:
O'ng tomonga yonboshlab yotilganda, oshqozon oziq-ovqatni ichak tomonga 2.5 - 4.5 soatlar ichida hazm qilib o'tkazar ekan...
Agarda chap tomonga yonboshlansa, jarayon
5-8 soatlar ichida davom etar ekan...
Tavsiya qilamiz
Loading...
Яндекс.Метрика