Qovga 24.04.2019 sevgi bashorati

Bugun siz elektron pochta orqali kutilmagan hat olasiz. U shahsiy hayotingizni o’zgartirib yuboradi. Agar hamma narsaga tayyor bo’lsangiz uning taysirini har qanday tarzda ham to’g’ri qabul qilasiz.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *