Tushda Libos - Либос ko'rsa

LIBOS (JOMA) Doniyol (a.s.) aytadilarki, tushdagi kiyim erkak kishining kasbu kori bo‘ladi. Agar o‘z kiyimini yaxshi holda ko‘rsa, kasbu kori yomon bo‘lishiga dalildir. Agar podshoh tushida o‘z kiyimining qora ekanini ko‘rsa, ahvolining yaxshi bo‘lishiga dalildir. Agar jamoat o‘z kiyimining qora ekanliklarini ko‘rsalar, g‘amu anduhga dalil bo‘ladi. Tushdagi sariq kiyim bemorlik belgisidir. Tushdagi qizil kiyim shodlik bo‘ladi. Tushdagi yashil kiyim, Behipggdagilarning libosi hisoblanadi. Alloh ta’olo aytadi: Ustilarida yashil ipak va shoyi liboslar bo‘lib, ular kumush bilakuzuklar bilan bezangan bo‘lurlar. . . (Inson surasi, 21-oyat). Yuvilgan oq kiyim odamlarning ishlari soz bo‘lishiga dalildir. Yashil kiyim ziyonga dalolatdir. Kuygan kiyim podshoh tomonidan yetadigan ziyonga dalildir. Yirtilgan kiyim sirlarning ochilishiga dalildir. Jun, kigiz, polos, umuman jundan qilingan kiyimlarning barchasi molu davlat hosil bo‘lishiga dalildir. Yamoq kiyim kambag‘allik yoki bechoralikka dalildir. Kir kiyim qaysi navdan bo‘lmasin, g‘amu anduhga dalildir. Qog‘oz kiyim malomat yetishiga dalildir. Chorva hayvonlar po‘stidan qilingan kiyim, o‘ziga yetadigan xayru manfaatga dalildir. Kafan shaklidagi kiyim, dindagi mashg‘ulotlarning tugashiga, lekin umrining oxiriga yetganligiga dalildir. Agar eshak terisidan kiyim olganini ko‘rsa, izzat va e’tibor topishiga dalildir. Ibn Sirin (r.a.)ning aytishicha, tushida ulug‘lik libosini kiyganini ko‘rsa va mana shu libosga yarasha odamlar turidan bo‘lsa, ishlari yaxshi bo‘lishiga dalildir. Vazirlik libosini kiyganini ko‘rsa, ko‘p mol topishiga dalildir, biroq xalkdan malomat topadi. Agar hojiblik29 libosini kiyganini ko‘rsa, ulug‘larning hadya va atolaridan mahrum bo‘lishiga dalildir. Agar bir yosh yigit mirshablik kiyimini kiygan bo‘lsa, kimdandir yordam olishiga dalildir. Agar jallodlik libosini kiyganini ko‘rsa, manfaat topishiga dalildir. Agar qishloq oqsoqolining libosini kiyganini ko‘rsa, omonatli, so‘z o‘tadigan bo‘lishiga hamda xalq ishlarini hal qilishga mashg‘ul bo‘lishiga dalildir. So‘fiylar libosini kiyganini ko‘rsa, dini ziyoda bo‘lishiga dalildir. Zohidlar kiyimini kiyib olganini ko‘rsa, omonatkor bo‘lishiga dalildir. Savdogarlar kiyimini kiyganini ko‘rsa, dunyoviy kasbu kori yaxshi bo‘lishiga dalildir. Solih kishilar kiyimini kiyganini ko‘rsa, diniy ishlari soz bo‘lishiga dalildir. Yomon odamlarning kiyimini kiyganini ko‘rsa, unga yaramas odamlardan qayg‘u g‘am yetishiga dalil bo‘ladi. Tabiblar libosini kiyganini ko‘rsa, ishlarining soz bo‘lishini, odamlar orasida shuhrat topishini bildiradi. Agar yahudiylarning libosida ekanini ko‘rsa, makru hiyla bilan kimnidir halok qilishini va oqibat natijada ishlari rasvo bo‘lishini bildiradi. Agar porsolar libosida ekanini ko‘rsa, bir ishni amalga oshiradiki, bu ish tufayli do‘stidan omonlik topmasligini bildiradi. Agar tarsolar libosida ekanini ko‘rsa, bid’at sohibi bo‘lib, kufr va zalolatga moyil bo‘lishini bildiradi. Agar otashparastlar libosida ekanini ko‘rsa, xohishi buzuq dinlar va nodonlar tomonida ekanini bildiradi. Agar jangchilar libosida eekanini ko‘ra, u bilan bir kishi orasida adovat yuz berishiga dalildir. Agar murtad libosida ekanini ko‘rsa, kimdir unga bir narsa ato qilishini va yana qaytarib olishini bildiradi. Butparastlar libosida ekanini ko‘rsa, podshoh yoki bir amaldorning xizmatiga mashg‘ul bo‘lishiga dalildir. Agar kiyilgan eski libosda ekanini ko‘rsa, o‘z rahbaridan uzoqlashishiga dalildir. Agar zindondagi erkaklarning libosida ekanini ko‘rsa, biror ish tufayli g‘amgin va nochor bo‘lishini bildiradi. Agar hammol (yuk taiguvchi) libosida ekanini ko‘rsa, omonatni ato qiluvchi bo‘lishiga dalildir. Agar go‘rkov libosida ekanini ko‘rsa, pastkash va pasthimmat bir kishining xizmatiga mashg‘ul bo‘lishini bildiradi. Agar kemachining libosida ekanini ko‘rsa, bir yaxshi odamdan halol rizq topishiga dalildir. Agar qassob libosida ekanini ko‘rsa, unga biror ziyon yoki g‘am yetishini bildiradi. Agar tantanavor libos kiyganini ko‘rsa, ayol bilan noravo suhbat qurishini bildiradi. Kirmoniy (r.a.) aytadiki, agar yangi libosga ega ekanini va uning bo‘yalmaganini ko‘rsa, yaxshi bo‘ladi. Zarboft libos aqlli ayol va bilimli kanizak bo‘ladi. Bo‘rd (yo‘l-yo‘l) matodan qilingan va nuqtador libos xayru manfaat bo‘ladi. Oq libos dindir. Aga har kim oq yangi va pokiza libosga ega ekanini ko‘rsa, dunyo uchun ham yaxshi bo‘ladi. Qalin yoki yupqa libosni ko‘rsa, dinga ham dunyoga ham yomondir. Iflos va yirtiq libosni ko‘rsa, ham dinning buzukdigiga ham dunyoning buzuqligiga, dalil bo‘ladi. Qizil libos, ayollar uchun yaxshidir. Qizil ko‘ylak, ishton,kamzul, chopon, salla, bularning barchasi erkaklar uchun g‘am va qayg‘u yoki jangu xusumat bo‘ladi. Sariq kiyim, erkaklar uchun kasallik bo‘ladi. Agar ayol kishi o‘zining sariq kiyim kiyganini ko‘rsa, erga tegishini bildiradi, agar eri bo‘lsa, kasal bo‘lishiga dalildir. Yashil libos, erkak va ayollar uchun dindir. Agar yashil libosni tiriklar ustida ko‘rsa, dinning sozligi va o‘liklar ustida ko‘rsa oxirat yaxshiligi bo‘ladi. Eski libos podshoh tomonidan yetadigan qayg‘u g‘amdir. Agar kimdir libos sotib yurganini ko‘rsa, yaxshi bo‘ladi. Eski libos sotib olayotganini ko‘rsa, yomondir. Eski libos kiymoq yomon, eski libosni yechmoq yaxshidir. Jobir Mag‘ribiy (r.a.) aytadiki, yuvilgan libosni kiymoq isitmaga dalildir. Kir libosga ega ekanini ko‘rsa, kambag‘al bo‘ladi. Ranggin libosga ega ekanini ko‘rsa, ayol yoki sipohiy (askar) bo‘lsa, yaxshi bo‘ladi. Ja’far Sodiq (r.a.) aytadiki, tushida yangi libos kiysa to‘rt narsani bildiradi: ayolni; podshohni; molni; xayru manfaatni bildiradi. Yana u aytadiki, tushida qaychi bilan libosni qirqayotganini ko‘rsa, unga biror kulfat yetishiga dalildir. Agar o‘g‘rilar libosni o‘g‘irlab ketganlarini ko‘rsa, ayollar orasida fasod yuz berishiga dalildir.


ЛИБОС (ЖОМА) Дониёл (а.с.) айтадиларки, тушдаги кийим эркак кишининг касбу кори бўлади. Агар ўз кийимини яхши ҳолда кўрса, касбу кори ёмон бўлишига далилдир. Агар подшоҳ тушида ўз кийимининг қора эканини кўрса, аҳволининг яхши бўлишига далилдир. Агар жамоат ўз кийимининг қора эканликларини кўрсалар, ғаму андуҳга далил бўлади. Тушдаги сариқ кийим беморлик белгисидир. Тушдаги қизил кийим шодлик бўлади. Тушдаги яшил кийим, Беҳипггдагиларнинг либоси ҳисобланади. Аллоҳ таъоло айтади: Устиларида яшил ипак ва шойи либослар бўлиб, улар кумуш билакузуклар билан безанган бўлурлар. . . (Инсон сураси, 21-оят). Ювилган оқ кийим одамларнинг ишлари соз бўлишига далилдир. Яшил кийим зиёнга далолатдир. Куйган кийим подшоҳ томонидан етадиган зиёнга далилдир. Йиртилган кийим сирларнинг очилишига далилдир. Жун, кигиз, полос, умуман жундан қилинган кийимларнинг барчаси молу давлат ҳосил бўлишига далилдир. Ямоқ кийим камбағаллик ёки бечораликка далилдир. Кир кийим қайси навдан бўлмасин, ғаму андуҳга далилдир. Қоғоз кийим маломат етишига далилдир. Чорва ҳайвонлар пўстидан қилинган кийим, ўзига етадиган хайру манфаатга далилдир. Кафан шаклидаги кийим, диндаги машғулотларнинг тугашига, лекин умрининг охирига етганлигига далилдир. Агар эшак терисидан кийим олганини кўрса, иззат ва эътибор топишига далилдир. Ибн Сирин (р.а.)нинг айтишича, тушида улуғлик либосини кийганини кўрса ва мана шу либосга яраша одамлар туридан бўлса, ишлари яхши бўлишига далилдир. Вазирлик либосини кийганини кўрса, кўп мол топишига далилдир, бироқ халкдан маломат топади. Агар ҳожиблик29 либосини кийганини кўрса, улуғларнинг ҳадя ва атоларидан маҳрум бўлишига далилдир. Агар бир ёш йигит миршаблик кийимини кийган бўлса, кимдандир ёрдам олишига далилдир. Агар жаллодлик либосини кийганини кўрса, манфаат топишига далилдир. Агар қишлоқ оқсоқолининг либосини кийганини кўрса, омонатли, сўз ўтадиган бўлишига ҳамда халқ ишларини ҳал қилишга машғул бўлишига далилдир. Сўфийлар либосини кийганини кўрса, дини зиёда бўлишига далилдир. Зоҳидлар кийимини кийиб олганини кўрса, омонаткор бўлишига далилдир. Савдогарлар кийимини кийганини кўрса, дунёвий касбу кори яхши бўлишига далилдир. Солиҳ кишилар кийимини кийганини кўрса, диний ишлари соз бўлишига далилдир. Ёмон одамларнинг кийимини кийганини кўрса, унга ярамас одамлардан қайғу ғам етишига далил бўлади. Табиблар либосини кийганини кўрса, ишларининг соз бўлишини, одамлар орасида шуҳрат топишини билдиради. Агар яҳудийларнинг либосида эканини кўрса, макру ҳийла билан кимнидир ҳалок қилишини ва оқибат натижада ишлари расво бўлишини билдиради. Агар порсолар либосида эканини кўрса, бир ишни амалга оширадики, бу иш туфайли дўстидан омонлик топмаслигини билдиради. Агар тарсолар либосида эканини кўрса, бидъат соҳиби бўлиб, куфр ва залолатга мойил бўлишини билдиради. Агар оташпарастлар либосида эканини кўрса, хоҳиши бузуқ динлар ва нодонлар томонида эканини билдиради. Агар жангчилар либосида ээканини кўра, у билан бир киши орасида адоват юз беришига далилдир. Агар муртад либосида эканини кўрса, кимдир унга бир нарса ато қилишини ва яна қайтариб олишини билдиради. Бутпарастлар либосида эканини кўрса, подшоҳ ёки бир амалдорнинг хизматига машғул бўлишига далилдир. Агар кийилган эски либосда эканини кўрса, ўз раҳбаридан узоқлашишига далилдир. Агар зиндондаги эркакларнинг либосида эканини кўрса, бирор иш туфайли ғамгин ва ночор бўлишини билдиради. Агар ҳаммол (юк таигувчи) либосида эканини кўрса, омонатни ато қилувчи бўлишига далилдир. Агар гўрков либосида эканини кўрса, пасткаш ва пастҳиммат бир кишининг хизматига машғул бўлишини билдиради. Агар кемачининг либосида эканини кўрса, бир яхши одамдан ҳалол ризқ топишига далилдир. Агар қассоб либосида эканини кўрса, унга бирор зиён ёки ғам етишини билдиради. Агар тантанавор либос кийганини кўрса, аёл билан нораво суҳбат қуришини билдиради. Кирмоний (р.а.) айтадики, агар янги либосга эга эканини ва унинг бўялмаганини кўрса, яхши бўлади. Зарбофт либос ақлли аёл ва билимли канизак бўлади. Бўрд (йўл-йўл) матодан қилинган ва нуқтадор либос хайру манфаат бўлади. Оқ либос диндир. Ага ҳар ким оқ янги ва покиза либосга эга эканини кўрса, дунё учун ҳам яхши бўлади. Қалин ёки юпқа либосни кўрса, динга ҳам дунёга ҳам ёмондир. Ифлос ва йиртиқ либосни кўрса, ҳам диннинг бузукдигига ҳам дунёнинг бузуқлигига, далил бўлади. Қизил либос, аёллар учун яхшидир. Қизил кўйлак, иштон,камзул, чопон, салла, буларнинг барчаси эркаклар учун ғам ва қайғу ёки жангу хусумат бўлади. Сариқ кийим, эркаклар учун касаллик бўлади. Агар аёл киши ўзининг сариқ кийим кийганини кўрса, эрга тегишини билдиради, агар эри бўлса, касал бўлишига далилдир. Яшил либос, эркак ва аёллар учун диндир. Агар яшил либосни тириклар устида кўрса, диннинг созлиги ва ўликлар устида кўрса охират яхшилиги бўлади. Эски либос подшоҳ томонидан етадиган қайғу ғамдир. Агар кимдир либос сотиб юрганини кўрса, яхши бўлади. Эски либос сотиб олаётганини кўрса, ёмондир. Эски либос киймоқ ёмон, эски либосни ечмоқ яхшидир. Жобир Мағрибий (р.а.) айтадики, ювилган либосни киймоқ иситмага далилдир. Кир либосга эга эканини кўрса, камбағал бўлади. Ранггин либосга эга эканини кўрса, аёл ёки сипоҳий (аскар) бўлса, яхши бўлади. Жаъфар Содиқ (р.а.) айтадики, тушида янги либос кийса тўрт нарсани билдиради: аёлни; подшоҳни; молни; хайру манфаатни билдиради. Яна у айтадики, тушида қайчи билан либосни қирқаётганини кўрса, унга бирор кулфат етишига далилдир. Агар ўғрилар либосни ўғирлаб кетганларини кўрса, аёллар орасида фасод юз беришига далилдир.
Tush tabirini qidiring.
Tavsiya qilamiz
Яндекс.Метрика