Chayon 30.03.2019 munajjimlar bashorati

Ehtiyotkorlik bilan fikrlaringizni ifodalang. Yaratgan mutanosiblikni oson yo’qotishingiz mumkin. Boshqalarning fikrini hurmat qiling.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *